Download ThisIsMyFile 3.66 Portable

Download ThisIsMyFile 3.66 Portable

ThisIsMyFile Portable là một ứng dụng hiển thị tất cả các tệp bị khóa hoặc được bảo vệ, cho phép bạn mở khóa chúng bằng một vài cú nhấp chuột. Nếu nó được khởi động ở chế độ quản trị, có thể cần biết bạn làm gì. Nếu không, nó sẽ dẫn đến hệ điều hành không ổn định.

Download ThisIsMyFile 3.66 Portable

Tính năng ThisIsMyFile

ThisIsMyFile Portable có thể quét tệp đích hoặc thư mục đã chọn để phát hiện các tệp được bảo vệ vì ứng dụng khác hoặc hệ thống đang sử dụng chúng. Nếu bạn chỉ muốn xem danh sách tất cả các tệp này, bạn phải chọn nút ‘only Info’. ThisIsMyFile kiểm tra tất cả các mục bên trong thư mục nhất định (nếu bạn chọn tệp, chỉ một mục được chọn) và hiển thị danh sách các đối tượng bị khóa hoặc được bảo vệ, cùng với ID quy trình tương ứng, loại tệp, đường dẫn của quá trình đó. đang khóa nó và tên của thiết bị.

Nhờ bố cục đơn giản và các tùy chọn đơn giản, làm việc với ThisIsMyFile trở nên dễ dàng. Bạn phải thêm tệp bạn muốn mở khóa, có thể được thực hiện theo ba cách khác nhau. Phương pháp đầu tiên là sử dụng nút duyệt để tìm tệp và chọn nó, phương pháp thứ hai cho phép bạn kéo và thả tệp trong cửa sổ chính, trong khi phương pháp thứ ba là kéo và thả tệp đích lên trên ThisIsMyFile.

ThisIsMyFile Portable có thể xóa tất cả các đối tượng đã chọn và khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi. Khi một quá trình được chọn, một tùy chọn để giết nó một cách cưỡng bức sẽ được hiển thị.

Bạn có thể chấm dứt bất kỳ quá trình nào mà không cần quá nhiều nỗ lực, do đó mở khóa quyền truy cập vào các tệp đang được sử dụng. Vì nó có thể xóa hoặc giết một quy trình, ngay cả những quy trình của hệ thống, nên chỉ những người dùng có kinh nghiệm mới chạy nó, để tránh hệ thống bị treo hoặc mất dữ liệu.

Download ThisIsMyFile Portable

ThisIsMyFile Portable là một chương trình nhỏ và hiệu quả để mở khóa hoặc xóa các tệp bị khóa hoặc được bảo vệ. Không cần cài đặt, chỉ cần đặt ThisIsMyFile trên màn hình nền và thả tệp vào biểu tượng chương trình ThisIsMyFile.

ThisIsMyFile 3.66 Setup (32 bit)

ThisIsMyFile 3.66 Setup (64 bit)

ThisIsMyFile 3.66 Portable (32 bit)

ThisIsMyFile 3.66 Portable (64 bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*