Download Geeksnerds Drive Clone 2.1 Portable

Download Geeksnerds Drive Clone 2.1 Portable

Geeksnerds Drive Clone là phần mềm được thiết kế để tạo hình ảnh chính xác của nguồn, ổ cứng hoặc phân vùng trên vị trí đích, ổ cứng hoặc phân vùng hoặc tệp hình ảnh. Giao diện đồ họa trực quan và rõ ràng với nhiều công cụ đẹp mắt.

Download Geeksnerds Drive Clone 2.1.0 Professional

Các tính năng Geeksnerds Drive Clone

Geeksnerds Drive Clone có thể sao chép ổ cứng hoặc phân vùng không phân biệt kích thước, định dạng hoặc thương hiệu. Yêu cầu duy nhất là ổ đĩa đích phải có kích thước bằng hoặc lớn hơn ổ đĩa nguồn.

Sao chép các ổ đĩa có các thành phần xấu. Phần mềm được trang bị chức năng nhiều lần cố gắng sao chép các thành phần xấu theo hướng lùi và tiến.

Sao chép “ổ cứng vào ổ cứng”, “phân vùng sang phân vùng” và “phân vùng vào ổ cứng”. Tạo bản sao chính xác cài đặt hệ thống sao chép và thông tin phân vùng.

Geeksnerds Drive Clone giúp nâng cấp ổ cứng cũ thành ổ cứng mới. Hỗ trợ hệ thống tệp FAT12, FAT16, FAT32 và NTFS. Geeksnerds.

Trong phân vùng để sao chép ổ đĩa, phần mềm Geeksnerds Drive Clone sao chép toàn bộ bảng phân vùng của ổ đĩa nguồn trên ổ đĩa đích. Trong phân vùng để sao chép ổ đĩa, chỉ phân vùng mong muốn trông khỏe mạnh trên ổ đĩa đích và dung lượng trống vẫn còn nguyên.

Tạo bản sao của ổ đĩa được mã hóa với cấu hình giống như trên ổ nguồn mà không có bất kỳ thay đổi nào trên ổ đích.

Hỗ trợ các phân vùng không xác định. Giao diện người dùng đơn giản không yêu cầu kỹ năng quản lý máy tính chuyên sâu để sao chép ổ đĩa hoặc phân vùng.

Hiển thị báo cáo sau khi quá trình nhân bản hoàn tất, trong đó chi tiết về quá trình nhân bản cùng với thời gian và các thành phần xấu được hiển thị. Trong báo cáo nhân bản, sự kết hợp khác nhau của các màu giúp người dùng biết về trạng thái của ổ đĩa.

Download Geeksnerds Drive Clone

Geeksnerds Drive Clone là một giải pháp phần mềm rất hữu ích được thiết kế để tạo hình ảnh chính xác của nguồn, ổ cứng hoặc phân vùng trên vị trí đích, ổ cứng hoặc phân vùng hoặc tệp hình ảnh.

Geeksnerds Drive Clone 2.1.0

Geeksnerds Drive Clone Professional 2.1.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*