Bản Quyền

Chính Sách Bảo Mật
Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nhiều hơn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách riêng tư của website, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập thông tin hay sử dụng dữ liệu người dùng với mục đích thương mại, mọi vấn đề thu thập thông tin được lưu trữ trên Cookies là để giúp bạn được trải nghiệm tốt nhất và ưu tiên sự an toàn thông tin hàng đầu. Chúng tôi tuyệt đối không chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba.

Sử dụng Cookies
Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhâp, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm. Các thông tin này lưu trong máy tính thường được dùng để nhận ra người dùng khi viếng thăm một trang web. Nó là những tập tin mà trang web gửi đến máy tính của người dùng.

Bình luận
Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.