Những trang rút gọn link kiếm tiền uy tín update liên tục

Những trang rút gọn link kiếm tiền uy tín update liên tục 2020

Rút gọn link kiếm tiền là một hình thức kiếm tiền online khá đơn giản, có nhiều bạn kiếm được khá nhiều tiền từ hình thức này. Để hiểu rõ hơn về bản chất của việc kiếm tiền bằng rút gọn link bạn hãy xem qua bài viết Tại Đây.

Những trang rút gọn link kiếm tiền uy tín update liên tục

Dưới đây là những trang web rút gọn link cho phép kiếm tiền bạn có thể tham gia. Tình trạng hoạt động của các trang web này sẽ được cập nhập liên tục để các bạn nắm được thông tin.

Thời gian update: 25/07/2020

1. Linkviet

 • Đây là một trang của Việt Nam mới xuất hiện gần đây.
 • Payout rate: 0,5 – 10$/1000 views (Việt Nam: 2,7)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Được phép rút gọn mọi thể loại.
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner, nhảy tab.
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 12 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$ với Momo, 10$ với Paypal và chuyển khoản ngân hàng.
 • Hình thức thanh toán: Momo, paypal, chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán: Không quá 4 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

2. Link1s

 • Đây là một trang của Việt Nam mới xuất hiện gần đây.
 • Payout rate: 1,5 – 7$/1000 views (Việt Nam: 3,1)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Được phép rút gọn mọi thể loại.
 • Hình thức quảng cáo: mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 15 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 1$
 • Hình thức thanh toán: Momo, paypal, chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán: hàng ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage, ZALO hỗ trợ
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

3. Tmearn

 • Đây là một trang của của nước ngoài
 • Payout rate: 1 – 10$/1000 views (Việt Nam: 2)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo: Banner, nhảy tab
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 5 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$ với Paypal, Payeer, Bitcoin, Skrill, 10$ với Payoneer.
 • Hình thức thanh toán: Paypal, Payeer, Bitcoin, Skrill, Payoneer.
 • Thời gian thanh toán: Không quá 10 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

4. Cutpaid (thuộc Tmearn)

 • Đây là một trang của của nước ngoài do Tmearn quản lý.
 • Payout rate: 2$/1000 views
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo: Banner, nhảy tab
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 5 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 3$ với Paypal, Payeer, Bitcoin, Skrill, 10$ với Payoneer.
 • Hình thức thanh toán: Paypal, Payeer, Bitcoin, Skrill, Payoneer.
 • Thời gian thanh toán: Không quá 6 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

5. MegaURL

 • Đây là một trang của Việt Nam tồn tại lâu nhất (từ cuối năm 2017).
 • Payout rate: 1 – 10$/1000 views (Việt Nam: 2)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 2
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Được phép rút gọn mọi thể loại.
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner, nhảy tab, mọi thể loại.
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 7 giây.
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 10$.
 • Hình thức thanh toán: Momo, paypal, chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán: Từ 7 đến 15 ngày hoặc lâu hơn.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

Trên đây là 6 trang web rút link mình đã từng tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại (12/05/2020) các trang này vẫn thanh toán đều đặn.

Tiếp theo là những trang khác bạn có thể thử tham gia và kiểm chứng. Đây là những trang được nhiều người đánh giá tích cực nhưng mình chưa test qua nên chưa biết thế nào.

6. Slink

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 0 – 4,7$/1000 views (Việt Nam: 2)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Không
 • Thể loại: Mọi thể loại
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner.
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 18 giây.
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$ với MoMo, 10$ với các hình thức còn lại
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bank Transfer, Momo, Web Money.
 • Thời gian thanh toán: Không quá 2 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây

7. LinkCC

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1,5 – 3,5$/1000 views (Việt Nam: 1,9 – 2,5)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Mọi thể loại
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner. nhảy tab, mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 7 giây.
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 10$ với Bank Tranfer, 5$ với các hình thức còn lại
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bank Transfer, Momo, Zalopay.
 • Thời gian thanh toán: Chu kỳ 15 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

8. Nerdy

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1,3 – 2$/1000 views (Việt Nam: 2,0)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp:
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo:
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo:
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$.
 • Hình thức thanh toán: PayPal, MOMO, Bank Transfer..
 • Thời gian thanh toán: 1 – 3 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

9. Shortenlink

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1-2,5$ (Việt Nam 2,5)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp:
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo: Mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 15 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$ với MoMo, 10$ với các hình thức còn lại
 • Hình thức thanh toán: Paypal. MoMo, Chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán:
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây

10. MegaLink

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1 – 12$/1000 views (Việt Nam: 1,8 – 2,5)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Được phép rút gọn mọi thể loại.
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner, nhảy tab, mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 7 giây.
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 10$.
 • Hình thức thanh toán: Momo, paypal, ZaloPay, ViettelPay, chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán: 7 đến 15 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.
 • Các bạn nên cân nhắc khi tham gia, mặc dù vẫn thanh toán nhưng luôn giữ lại ít nhất 5$ của thành viên. Ví dụ: bạn đặt lệnh rút tiên 12$ thì chỉ được thanh toán 7$ còn lại 5$ bị trả lại cho lần thanh toán sau. Tức là lúc nào bạn cũng bị giữ lại ít nhất 5$ hay nói cách khác nếu trang này sập thì chắc bạn sẽ bị mất 5$

11. Gplinks

 • Đây là một trang nước ngoài
 • Payout rate: 1-8$/1000 views. (Việt Nam: 1)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp:
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo:
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo:
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$.
 • Hình thức thanh toán: Paypal.
 • Thời gian thanh toán: hàng ngày
 • Liên hệ hỗ trợ: Group hỗ trợ, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*