Trang web rút gọn link kiếm tiền 2021

Trang web rút gọn link kiếm tiền 2021

Rút gọn link kiếm tiền online 2021 là một hình thức kiếm tiền thông qua việc rút ngắn các liên kết sau đó đem chia sẻ lên các trang web khác nhau như facebook, youtube, forum, blog, phim ảnh, tài liệu… Để hiểu rõ hơn bản chất của việc rút gọn link kiếm tiền thì bạn nên đọc thêm bài viết Tại Đây.

Trang web rút gọn link kiếm tiền 2020

Dưới đây là danh sách các trang web rút gọn link kiếm tiền. Tình trạng hoạt động của các trang web sẽ được cập nhập thường xuyên tại bài viết này.

Thời gian update: 28/01/2021

1. Rút gọn link kiếm tiền với Link1s

Trang rút gọn link kiếm tiền này có hình thức quảng cáo dễ chịu nhất hiện nay, người dùng có thể đến được link gốc mà không gặp quá nhiều khó khăn

 • Đây là một trang của Việt Nam mới xuất hiện gần đây.
 • Payout rate: 0,7 – 12$/1000 views (Việt Nam: 3,0)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Được phép rút gọn mọi thể loại.
 • Hình thức quảng cáo: mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 15 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 10$
 • Hình thức thanh toán: Momo, paypal, chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán: Thứ 7 hàng tuần.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage, ZALO hỗ trợ
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

2. Rút gọn link kiếm tiền với MegaURL

Trang rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam hiện nay. Tồn tại từ năm 2017, cùng thời điểm đó có rất nhiều trang rút gọn ra đời tuy nhiên đều tồn tại không được bao lâu.

 • Đây là một trang của Việt Nam tồn tại lâu nhất (từ cuối năm 2017).
 • Payout rate: 1 – 10$/1000 views (Việt Nam: 2,7)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 2
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Được phép rút gọn mọi thể loại.
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner, nhảy tab, mọi thể loại.
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 7 giây.
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 10$.
 • Hình thức thanh toán: Momo, paypal, chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán: Từ 7 đến 15 ngày hoặc lâu hơn.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

3. Rút gọn link kiếm tiền với Shortenlink

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1-2,6$ (Việt Nam 2,6)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp:
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo: Mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 15 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$ với MoMo, 10$ với các hình thức còn lại
 • Hình thức thanh toán: Paypal. MoMo, Chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán:
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây

4. Rút gọn link kiếm tiền với LinkCC

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1,5 – 3,5$/1000 views (Việt Nam: 2,3)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Mọi thể loại
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner. nhảy tab, mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 7 giây.
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 10$ với Bank Tranfer, 5$ với các hình thức còn lại
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bank Transfer, Momo, Zalopay.
 • Thời gian thanh toán: Chu kỳ 15 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

5. Rút gọn link kiếm tiền với Nerdy

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1,3 – 2$/1000 views (Việt Nam: 2)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp:
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo:
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo:
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$.
 • Hình thức thanh toán: PayPal, MOMO, Bank Transfer..
 • Thời gian thanh toán: 1 – 3 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

6. Rút gọn link kiếm tiền với MegaLink

Các bạn nên cân nhắc khi tham gia, mặc dù vẫn thanh toán nhưng luôn giữ lại ít nhất 5$ của thành viên. Ví dụ: bạn đặt lệnh rút tiên 12$ thì chỉ được thanh toán 7$ còn lại 5$ bị trả lại cho lần thanh toán sau. Tức là lúc nào bạn cũng bị giữ lại ít nhất 5$ hay nói cách khác nếu trang này sập thì chắc bạn sẽ bị mất 5$

 • Đây là một trang của Việt Nam
 • Payout rate: 1 – 12$/1000 views (Việt Nam: 2,7)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại: Được phép rút gọn mọi thể loại.
 • Hình thức quảng cáo: Popup, banner, nhảy tab, mọi thể loại
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 7 giây.
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 10$.
 • Hình thức thanh toán: Momo, paypal, ZaloPay, ViettelPay, chuyển khoản ngân hàng.
 • Thời gian thanh toán: 7 đến 15 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage.
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

7. Rút gọn link kiếm tiền với Tmearn

Đây cũng là một trang rút gọn link kiếm tiền của nước ngoài tồn tại từ khá lâu. Hiện tại trang web này vẫn thanh toán cho các thành viên, tuy nhiên thời gian thanh toán đôi khi rất lâu có thể lên đến vài tháng bạn mới nhận được thanh toán.

 • Đây là một trang của của nước ngoài
 • Payout rate: 2$/1000 views (Việt Nam: 2,0)
 • Captcha: Có
 • Số Views/IP/24h: 1
 • Rút gọn link nhiều lớp: Có
 • Thể loại:
 • Hình thức quảng cáo: Banner, nhảy tab
 • Thời gian bỏ qua quảng cáo: 5 giây
 • Số tiền tối thiểu thanh toán: 5$ với Paypal, Payeer, Bitcoin, Skrill, 10$ với Payoneer.
 • Hình thức thanh toán: Paypal, Payeer, Bitcoin, Skrill, Payoneer.
 • Thời gian thanh toán: Không quá 10 ngày.
 • Liên hệ hỗ trợ: FB Group, FB FanPage
 • Đăng ký tham gia Tại Đây.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*