Download Product Key Explorer 4.2.3.0 Portable

Download Product Key Explorer 4.2.3.0 Portable

Product Key Explorer là phần mềm dùng để dò tìm key (chìa khoá) của các loại sản phẩm như: Windows, Office, SQL Server và các phần mềm khác đã được cài đặt , thiết lập trên bất cứ một máy tính nào của bạn. Product Key Explorer lấy các khóa sản phẩm từ các máy tính mạng và theo dõi số lượng giấy phép phần mềm được cài đặt trong doanh nghiệp của bạn, tìm và khôi phục các khóa sản phẩm bị mất hoặc bị quên.

Xem thêm các bài viết khác
Download Product Key Explorer

Các tính năng chính

  • Product Key Explorer phục hồi khóa sản phẩm cho Windows, Microsoft Office, Adobe CS, EA Games, SQL Server và hơn 8000 sản phẩm phần mềm được cài đặt trên máy tính mạng.
  • Product Key là phần mềm khôi phục lại chìa khoá tuần tự từ những máy tính nối mạng và cho phép bạn bảo vệ các khoá sản phẩm của bạn trong việc bị đánh cắp chìa khoá sản phẩm, khi bạn lưu trữ lại các khoá phần mềm , nó sẽ giúp bạn cất giữ an toàn đến lúc cần thiết
  • Bạn có thể lưu các khóa sản phẩm dưới dạng tệp txt được phân tách bằng tab (.txt), sổ làm việc Excel (.xls), .csv, cơ sở dữ liệu truy cập (.mdb), cơ sở dữ liệu SQLLite3, trang web (.html) hoặc dữ liệu XML ( .xml) tệp, in hoặc sao chép vào Clipboard.

——————–Download——————–

Product Key Explorer 4.2.3.0 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*