Autodesk Civil 3D 2020 link tốc độ cao

Autodesk Civil 3D 2020 link tốc độ cao

Autodesk Civil 3D 2020 là công cụ tối ưu hóa thiết kế, nâng cao chất lượng dự án, đẩy nhanh việc thiết kế chi tiết và sắp xếp hợp lý. Phần mềm sử dụng cho các kỹ sư dân dụng, thiết kế đường, và quản lý tất cả các giai đoạn phát triển của dự án từ phối hợp đến thực hiện và phân tích.

Autodesk Civil 3D 2020 link tốc độ cao

Phần mềm này cũng hỗ trợ xây dựng mô hình thông tin hoặc xây dựng BIM, có nghĩa là xây dựng mô hình thông tin, có tiềm năng mô hình hóa 3D và mô phỏng các thành phần và giai đoạn dự án.

Một số điểm mới của Autodesk Civil 3D 2020

Thiết kế cập nhật hiệu quả: Sử dụng lệnh Phân tích mạng trọng lực được cập nhật để phân tích mạng ống và áp dụng kết quả cho mạng ống. Sử dụng cài đặt tính năng cấu trúc mới để chỉ định các giá trị mặc định có thể được sử dụng bởi lệnh Phân tích mạng trọng lực.

Sử dụng Autodesk Dynamo cho các lệnh Civil 3D để phát triển và chạy các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và quy trình công việc trong Autodesk Civil 3D.

Khi bạn đính kèm một mẫu tham chiếu bổ sung vào bản vẽ, nó sẽ được thêm vào cuối danh sách các mẫu và các cài đặt tùy chỉnh đã được chỉ định cho các mẫu được đính kèm trước đó được giữ nguyên.

Sử dụng một biến hệ thống mới có tên SyncDrefPsetToSource để kiểm soát xem các tập thuộc tính có được đồng bộ hóa khi bạn đồng bộ hóa các tham chiếu phím tắt dữ liệu hay không.

Đồng bộ hóa phím tắt dữ liệu liên quan đến superelevation và không thể thay đổi đã được tăng cường.

Sử dụng một cài đặt mới để kiểm soát xem việc sắp xếp đường ray có được xuất từ Autodesk Civil 3D để sử dụng trong Autodesk InfraWorks làm sắp xếp đường trung tâm hoặc sắp xếp đường ray hay không.

Cấu hình cài đặt Autodesk Civil 3D 2020

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows 7 SP1 with Update KB4019990 (64 bit), Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (64 bit), Microsoft Windows 10 (64 bit) version 1803 trở lên.
 • Bộ vi xử lý: 2.5–2.9 GHz (khuyến nghị 3 GHz trở lên).
 • RAM: 16 GB.
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080.
 • Không gian ổ đĩa cứng: 16 GB.
 • Display Card
  • Tối thiều: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
  • Khuyến nghị: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant.
 • Thiết bị trỏ: Tương thích với MS-Mouse.
 • .NET Framework: .NET Framework Version 4.7.

Download Autodesk Civil 3D 2020

Autodesk Civil 3D 2020 link tốc độ cao. Chú ý: Tải cả Link File 1Link File 2

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*