Autodesk Vault 2020 link tốc độ cao

Autodesk Vault 2020 link tốc độ cao

Autodesk Vault 2020 là phần mềm quản lý dữ liệu giúp bạn tự động hóa việc tạo thiết kế, tăng tốc tài liệu. Autodesk Vault được tích hợp với Autodesk Inventor Series, Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical , AutoCAD Electrical , Autodesk Revit và Civil 3D. Nó giúp các nhóm thiết kế theo dõi tiến độ công việc và duy trì kiểm soát phiên bản trong môi trường nhiều người dùng. Nó cho phép họ tổ chức và tái sử dụng các thiết kế bằng cách hợp nhất thông tin sản phẩm và giảm nhu cầu tạo lại thiết kế từ đầu.

Autodesk Vault 2020 link tốc độ cao

Một số đặc điểm của phần mềm

  • Quản lý an toàn dữ liệu thiết kế ở một vị trí trung tâm.
  • Tăng tốc quá trình thiết kế với quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM).
  • Hợp tác nhiều hơn, cả bên trong và bên ngoài.
  • Chia sẻ chế độ xem 2D hoặc 3D về công việc của bạn với người khác và nhận nhận xét và phản hồi trực tiếp bên trong sản phẩm của bạn.
  • Quản lý dữ liệu CAD. Vault cung cấp tích hợp với phần mềm thiết kế và trực quan Autodesk.
  • Tái sử dụng dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian bằng cách bắt đầu với một thiết kế trước đó. Dễ dàng sao chép thiết kế, tái sử dụng, thay thế hoặc sao chép các thành phần.
  • Nhiều thành viên trong nhóm có thể thực hiện các thiết kế đồng thời từ một vị trí trung tâm. Truy cập đồng thời an toàn dữ liệu.
  • Các sản phẩm của Vault rất dễ triển khai và cấu hình. Nhận được lợi ích của quản lý dữ liệu sản phẩm hiệu quả ngay lập tức.
  • Dễ dàng kết hợp dữ liệu dự án từ Vault vào các tài liệu, bảng tính và bản trình bày của Microsoft Office.
  • Kết nối các nhóm làm việc trên toàn cầu với một giải pháp quản lý dữ liệu sản phẩm hiệu quả, có thể mở rộng.

——————–Download——————–

Chú ý: Với những bản Autodesk Vault có Link File 1, Link File 2, thì bạn phải tải cả 2 Link thì mới cài đặt được

Vault Pro – Client 2020

Vault Pro – Server 2020

Vault Basic – Client 2020

Vault Basic – Server 2020

Vault File Server 2020

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*