Download Android Tools 1.2.1.2

Download Android Tools 1.2.1.2

Android Tools là công cụ giúp bạn quản lý điện thoại của mình, với phạm vi khả năng của nó khá rộng và bao gồm mọi thứ từ lệnh ADB đến Fastboot và các chương trình khác. Điều khiển thiết bị di động của bạn thông qua máy tính có thể cung cấp cho bạn tổng quan về các tác vụ bạn đang thực hiện.

Download Android Tools 1.2.1.1

Các tính năng chính

 • Các lệnh ADB cơ bản (Bảng điều khiển Shell, Tệp đẩy / kéo,…).
 • Các lệnh Fastboot cơ bản (Phục hồi Flash, Dữ liệu, Hệ thống,…).
 • Công cụ ứng dụng (Cài đặt / Gỡ cài đặt, Sao lưu / Khôi phục, Xóa dữ liệu, Buộc đóng / Bắt đầu).
 • Build.prop Editor (Trong Tweaks được xây dựng, Lưu nó trực tiếp vào / system /) của bạn.
 • ROM Dumper (Phân vùng kết xuất thành hình ảnh có thể flash).
 • Apk Editor (Trích xuất, dịch ngược, ký, Zipalign, xác minh).
 • Trình trích xuất sao lưu Android ADB.
 • Công cụ dành cho nhà phát triển ứng dụng (Stress Test, Permission Changer, Enable/Disable App).
 • Xem thông tin thiết bị (Thông tin bộ nhớ, Thông tin nguồn,…)
 • Package Renamer.
 • Thiết bị mô phỏng Bàn phím mềm.
 • Mô phỏng cử chỉ màn hình thiết bị.
 • Sàng lọc trực tiếp lên PC.
 • Ghi màn hình trực tiếp vào PC.
 • Kết nối qua Wi-Fi.

——————–Download——————–

Android Tools v1.2.1.2

Android Tools v1.2.1.2 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*