Download Animiz 2.5.6 Portable

Download Animiz 2.5.6 Portable 2020

Animiz Animated Video Maker là công giúp tạo các bài thuyết trình và ảnh GIF hoạt hình chuyên nghiệp. Bạn có thể làm video trình chiếu, giới thiệu sản phẩm, tạo video từ ảnh,… Thậm chí, Animiz còn hỗ trợ tạo ảnh GIF cho công việc hay giải trí dễ dàng.

Download Animiz 2.5.6 Portable

Các tính năng chính

  • Dễ sử dụng: Chưa có kinh nghiệm thiết kế? Không vấn đề gì! Animiz giúp mọi người đơn giản tạo ra các video hoạt hình và thú vị miễn phí. Kéo và thả để thêm các nhân vật và đối tượng được thiết kế sẵn trong các cảnh trống, tùy chỉnh hoạt hình của các đối tượng trong dòng thời gian và cuối cùng xuất bản các video hoạt hình tuyệt vời.
  • Tùy biến vô hạn: Với Animiz, việc tùy chỉnh các video hoạt hình thời trang của riêng bạn khá đơn giản. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn từ việc thiết kế các cảnh hấp dẫn đến xuất bản các video hoạt hình tuyệt đẹp. Chỉ cần sử dụng phần mềm video hoạt hình miễn phí này để thể hiện tất cả các ý tưởng sáng tạo của bạn.
  • Chỉnh sửa kéo và thả trực quan: Sử dụng giao diện kéo và thả đơn giản để chỉnh sửa nhanh chóng! Mọi yếu tố trong video của bạn có thể được thả và kéo trực tiếp vào khung vẽ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa hiệu ứng hoạt hình của mọi yếu tố trong dòng thời gian. Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được.

——————–Download——————–

Animiz 2.5.6 (32 bit)

Animiz 2.5.6 (64 bit)

Animiz 2.5.6 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*