Download AVZ Antiviral Toolkit 5.50 Portable

Download AVZ Antiviral Toolkit 5.50 Portable

AVZ Antiviral Toolkit Portable là một công cụ bảo mật sẵn sàng bảo vệ máy tính của bạn chống lại tất cả các loại mối đe dọa. Nó có khả năng phát hiện phần mềm quảng cáo, vi rút, phần mềm gián điệp, trình quay số hoặc phần mềm phá hoại, cũng như các tệp có thể gây rủi ro cho hệ thống của bạn và heuristics. Hơn nữa, nó chạy các tập lệnh để tự động thực hiện hành động đối với các tệp đáng ngờ bằng cách gửi chúng đi cách ly hoặc xóa chúng trực tiếp.

Download AVZ Antiviral Toolkit 5.50 Portable

Tính năng AVZ Antiviral Toolkit

AVZ Antiviral Toolkit Portable có thể thực hiện phân tích chuyên sâu về hệ thống của bạn, không chỉ bao gồm các khu vực chính mà còn nhiều hơn thế nữa. Quá trình quét bắt đầu với các quy trình đang chạy, tiếp tục với các dịch vụ, trình điều khiển và tự động dò tìm, mục đăng ký, cổng đã mở, phần mở rộng Internet Explorer đã cài đặt, công việc đã lên lịch, giao thức, trình xử lý, ứng dụng bảng điều khiển và cuối cùng là chẩn đoán lưu lượng mạng của bạn.

Nó được thiết kế để chạy một chẩn đoán hệ thống hoàn chỉnh có thể cung cấp thêm thông tin cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky Lab. Nói cách khác, nếu bạn đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky, họ có thể yêu cầu bạn tạo một báo cáo dựa trên phân tích của AVZ.

AVZ Antiviral Toolkit Portable không gửi số liệu thống kê, cũng như không xử lý hoặc chuyển dữ liệu đến Kaspersky Lab. Báo cáo được lưu trên máy tính dưới dạng tệp HTML hoặc XML chỉ đọc. Các tệp này không thể được sử dụng bởi các ứng dụng chuyên biệt.

Công cụ này có thể tự động tạo Vùng cách ly và di chuyển bản sao của các tệp đáng ngờ vào đó, cùng với siêu dữ liệu của chúng. Các đối tượng được chuyển đến Vùng cách ly được lưu trữ trên máy tính. Chúng không được xử lý hoặc chuyển đến Kaspersky Lab. Chúng tôi khuyên bạn không nên khôi phục các tệp từ Cách ly vì chúng có thể gây hại cho máy tính của bạn.

Download AVZ Antiviral Toolkit Portable

AVZ Antiviral Toolkit Portable là một trong những công cụ tốt nhất mà bạn có thể sử dụng trong nỗ lực đó để giữ cho máy tính của bạn an toàn và hoạt động như bình thường.

AVZ Antiviral Toolkit 5.50 Portable

AVZ Antiviral Toolkit 5.50 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*