Download EasyUEFI 4.2 Enterprise

Download EasyUEFI 4.2 Enterprise Bootable 2020

EasyUEFI là công cụ quản lý các tùy chọn khởi động EFI / UEFI & Quản lý phân vùng hệ thống EFI và khắc phục các sự cố khởi động EFI / UEFI. Các chức năng quản lý tùy chọn khởi động EFI / UEFI toàn diện, chẳng hạn như tạo, xóa, chỉnh sửa tùy chọn khởi động EFI / UEFI, thay đổi trình tự khởi động EFI / UEFI,…

Download EasyUEFI 4.2 Enterprise

Các tính năng chính

  • EasyUEFI sở hữu các chức năng quản lý tùy chọn khởi động EFI / UEFI toàn diện, như tạo, xóa, chỉnh sửa, dọn dẹp, sao lưu và khôi phục các tùy chọn khởi động EFI / UEFI, chỉ định mục khởi động một lần cho lần khởi động tiếp theo hoặc thay đổi thứ tự khởi động EFI / UEFI , tất cả các hoạt động được thực hiện trong Windows mà không cần thiết lập BIOS.
  • EasyUEFI cũng phát hành một tính năng cho phép bạn quản lý Phân vùng hệ thống EFI, với tính năng này, bạn có thể dễ dàng sao lưu, khôi phục, xây dựng lại phân vùng hệ thống EFI (ESP) hoặc di chuyển phân vùng hệ thống EFI từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khác.
  • Tạo đĩa khởi động Windows PF
    • Với EasyUEFI, bạn cũng có thể xây dựng tệp hình ảnh Windows PE có thể khởi động. Sau khi xây dựng tệp hình ảnh, bạn có thể sử dụng nó để tạo ổ đĩa flash USB có thể khởi động hoặc sử dụng phần mềm ghi của bên thứ 3 để ghi nó vào CD / DVD / USB.
    • Với đĩa khẩn cấp Windows PE này, bạn có thể dễ dàng khắc phục các sự cố khởi động EFI hoặc sửa chữa phân vùng hệ thống efi, chẳng hạn như tùy chọn khởi động EFI bị thiếu hoặc bị hỏng, Phân vùng hệ thống EFI bị thiếu hoặc bị hỏng.

——————–Download——————–

EasyUEFI Enterprise 4.2×64

EasyUEFI Enterprise 4.2 Win PE

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*