Download EasyUEFI Enterprise 4.6.1 Portable

Download EasyUEFI Enterprise 4.6.1 Portable

EasyUEFI Enterprise Portable là công cụ quản lý các tùy chọn khởi động EFI / UEFI & Quản lý phân vùng hệ thống EFI và khắc phục các sự cố khởi động EFI / UEFI. Các chức năng quản lý tùy chọn khởi động EFI / UEFI toàn diện, chẳng hạn như tạo, xóa, chỉnh sửa tùy chọn khởi động EFI / UEFI, thay đổi trình tự khởi động EFI / UEFI,…

Download EasyUEFI Enterprise 4.6.1 Portable

Tính năng EasyUEFI Enterprise

EasyUEFI Enterprise Portable sở hữu các chức năng quản lý tùy chọn khởi động EFI / UEFI toàn diện, như tạo, xóa, chỉnh sửa, dọn dẹp, sao lưu và khôi phục các tùy chọn khởi động EFI / UEFI, chỉ định mục khởi động một lần cho lần khởi động tiếp theo hoặc thay đổi thứ tự khởi động EFI / UEFI , tất cả các hoạt động được thực hiện trong Windows mà không cần thiết lập BIOS.

Với EasyUEFI, bạn cũng có thể xây dựng tệp hình ảnh Windows PE có thể khởi động. Sau khi xây dựng tệp hình ảnh, bạn có thể sử dụng nó để tạo ổ đĩa flash USB có thể khởi động hoặc sử dụng phần mềm ghi của bên thứ 3 để ghi nó vào CD / DVD / USB.

EasyUEFI Enterprise Portable cũng phát hành một tính năng cho phép bạn quản lý Phân vùng hệ thống EFI, với tính năng này, bạn có thể dễ dàng sao lưu, khôi phục, xây dựng lại phân vùng hệ thống EFI (ESP) hoặc di chuyển phân vùng hệ thống EFI từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khác.

Với đĩa khẩn cấp Windows PE này, bạn có thể dễ dàng khắc phục các sự cố khởi động EFI hoặc sửa chữa phân vùng hệ thống efi, chẳng hạn như tùy chọn khởi động EFI bị thiếu hoặc bị hỏng, Phân vùng hệ thống EFI bị thiếu hoặc bị hỏng.

Download EasyUEFI Enterprise Portable

EasyUEFI Enterprise PortableI là một chương trình hữu ích cho các hệ thống dựa trên UEFI, những người cần chỉnh sửa các tùy chọn khởi động của chúng.

EasyUEFI Enterprise 4.6 Release 2 Setup (64bit)

EasyUEFI Enterprise 4.6.1 Portable (64bit)

EasyUEFI Enterprise 4.6.1 WinPE (64bit)

EasyUEFI Enterprise 4.2 Setup (64bit)

EasyUEFI Enterprise 4.2 WinPE

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*