Download Technicians Toolbox Pro 1.2.0 Portable

Download Technicians Toolbox Pro 1.2.0 Portable

Technicians Toolbox Pro Portable là một tập hợp các công cụ mạnh mẽ được phát triển bởi các kỹ thuật viên để giúp cả kỹ thuật viên chuyên nghiệp và người dùng gia đình. Mục tiêu của Technicians Toolbox là có tất cả các công cụ chẩn đoán bạn cần tiện dụng và ở một nơi. Nhiều công cụ có các tùy chọn, điều khiển và tính năng để cung cấp cho bạn nhiều chức năng và báo cáo nhất có thể. Nhiều công cụ đã được xây dựng với ý tưởng thực hiện một số công việc sửa chữa, dọn dẹp và chẩn đoán dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Download Technicians Toolbox Pro 1.2.0 Portable

Tính năng Technicians Toolbox Pro

Technicians Toolbox Pro Portable cho phép bạn theo dõi một số thông số hệ thống, chẳng hạn như mức sử dụng CPU, trạng thái của không gian đĩa cứng, cho mỗi ổ đĩa hoặc bộ nhớ khả dụng. Hơn nữa, bạn có thể xem thống kê mạng, chẳng hạn như băng thông hiện tại, tốc độ tải xuống / tải lên.

Ứng dụng này có thể giúp bạn quét một dải địa chỉ IP cụ thể để biết thời gian phản hồi, cũng như xem các tham số khác nhau cho các tham số TCP, IP, UDP hoặc ICMP. Chương trình có thể chạy svchost.exe và mở hoặc đóng Windows Services. Hơn nữa, bạn có thể tạm dừng các mục nhập hỗ trợ tính năng cụ thể này. Bạn có thể xem và quản lý hệ thống hoặc các quy trình của người dùng, nhờ vào một chức năng chuyên dụng, cũng như đặt bộ hẹn giờ tắt máy.

Technicians Toolbox Pro Portable có thể quét ổ đĩa đã chọn, mỗi khi hệ thống khởi động, để kiểm tra và sửa chữa các lỗi hoặc bất thường. Nó có thể xác định vị trí dữ liệu bị hỏng hoặc các thành phần xấu, cũng cố gắng khôi phục thông tin có thể đọc được.

Phần mềm cũng có thể phát hiện các tệp bị khóa và giúp bạn xóa, di chuyển hoặc đổi tên chúng. Bạn có thể xem các quy trình được kiểm soát bởi svchost.exe, cũng như quản lý, chấm dứt, khởi động lại các ứng dụng nhất định từ bảng điều khiển dịch vụ.

Download Technicians Toolbox Pro Portable

Technicians Toolbox Pro 1.2.0 Portable cho phép bạn thực hiện quét hệ thống, sửa chữa, dọn dẹp, quản lý người dùng, giám sát trạng thái mạng và các quy trình đang hoạt động. Ứng dụng cho phép bạn xem trạng thái của các thông số hệ thống nhất định, cũng như sửa đổi một số cài đặt.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*