Download Elcomsoft Phone Viewer 4.6 Portable

Download Elcomsoft Phone Viewer 4.6 Portable

Elcomsoft Phone Viewer là công cụ giúp mã và xem các bản sao lưu iOS và dữ liệu được đồng bộ hóa, duyệt hình ảnh hệ thống tệp iOS, phân tích Thư viện ảnh iCloud và truy cập dữ liệu được đồng bộ hóa một cách dễ dàng.

Download Elcomsoft Phone Viewer 4.6 Forensic

Các tính năng Elcomsoft Phone Viewer

Elcomsoft Phone Viewer có thể hiển thị lịch sử hội thoại, tin nhắn, tệp phương tiện, danh sách liên lạc và siêu dữ liệu từ hình ảnh TAR thu được với Elcomsoft iOS Forensic Toolkit với trích xuất hệ thống tệp. Ngoài các cuộc hội thoại chung và tệp đính kèm, công cụ có thể hiển thị các cuộc trò chuyện bí mật của Telegram.

Hiển thị thông tin cần thiết về thiết bị như tên model, số sê-ri, ngày sao lưu cuối cùng…

Elcomsoft Phone Viewer có thể hiển thị hình ảnh và video được chụp bằng điện thoại hoặc được lưu bởi một trong nhiều ứng dụng.

Elcomsoft Phone Viewer hiển thị các hoạt động trực tuyến của người dùng bao gồm lịch sử duyệt web và truy vấn tìm kiếm, dấu trang trình duyệt và các tab đã mở bao gồm ảnh chụp nhanh trang.

Elcomsoft Phone Viewer là công cụ chứng khoán của ElcomSoft để xem dữ liệu được đồng bộ hóa được trích xuất từ ​​Apple iCloud với Elcomsoft Phone Breaker.

Hiển thị dữ liệu Health được lưu trữ trong các bản sao lưu iTunes được bảo vệ bằng mật khẩu và hình ảnh hệ thống tệp thu được từ các thiết bị iOS ở định dạng TAR / ZIP với Elcomsoft iOS Forensic Toolkit hoặc GrayKey trong quá trình trích xuất vật lý.

Elcomsoft Phone Viewer chỉ có thể mở các bản sao lưu không được mã hóa cũng như các bản sao lưu iTunes bằng mật khẩu đã biết. Nếu bạn có một tệp sao lưu được mã hóa bằng mật khẩu không xác định, hãy sử dụng Elcomsoft Phone Breaker để khôi phục mật khẩu.

Download Elcomsoft Phone Viewer

Elcomsoft Phone Viewer có thể hữu ích cho tất cả những ai muốn khám phá dữ liệu được lưu trữ trong các bản sao lưu di động đã tạo của họ mà không thực sự khôi phục nó trên thiết bị của họ. Điều này có thể được sử dụng khi bạn đã tạo nhiều bản sao lưu và bạn muốn chọn bản sao lưu nào sẽ được khôi phục vào thiết bị iOS, BlackBerry 10 hoặc Windows Phone 8 / 8.1 của mình.

Elcomsoft Phone Viewer Forensic 4.60.34324

Elcomsoft Phone Viewer Forensic Edition 4.40.31234 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*