Download Parted Magic 2021.02.28 WinPE

Download Parted Magic 2021.02.28 WinPE

PartedMagic là một hệ điều hành Linux độc lập. Chạy từ đĩa CD hoặc ổ USB, một giải pháp quản lý đĩa cứng hoàn chỉnh. PartedMagic có các công cụ để hoàn thành công việc. Với Trình chỉnh sửa phân vùng, bạn có thể thay đổi kích thước, sao chép và di chuyển các phân vùng.

Download Parted Magic 2021.02.28 WinPE

Tính năng Parted Magic

Parted Magic có các công cụ để hoàn thành công việc. Với Trình chỉnh sửa phân vùng, bạn có thể thay đổi kích thước, sao chép và di chuyển các phân vùng. Bạn có thể tăng hoặc thu nhỏ ổ C: của mình. Tạo không gian cho hệ điều hành mới. Cố gắng cứu dữ liệu từ các phân vùng bị mất.

Sao chép toàn bộ đĩa hoặc một phân vùng của máy tính. Dữ liệu được sao chép có thể được lưu dưới dạng tệp hình ảnh hoặc dưới dạng bản sao dữ liệu. Sau đó, dữ liệu có thể được lưu vào thiết bị lưu trữ được đính kèm cục bộ, máy chủ SSH, Máy chủ Samba hoặc phần chia sẻ Hệ thống tệp mạng. Tập tin nhân bản sau đó có thể được sử dụng để khôi phục lại bản gốc khi cần thiết.

Parted Magic cho phép bạn dễ dàng đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu Windows. Phục hồi các file đã mất. Cứu các tập tin từ các thiết bị bị lỗi đọc đĩa.

Tất cả các công cụ đo điểm chuẩn mà bạn cần như Bonnie ++, IOzone, Hard Info, System Stability Tester, mprime và stress. PartedMagic đi kèm với các giải pháp dễ sử dụng để ghi đè thông thường. Xóa bảo mật nội bộ. Chỉ xóa sạch không gian trống.

Download Parted Magic

Parted Magic với một gói tiện ích rất mạnh mẽ đã được cập nhật rất hữu ích để làm việc với các phân vùng của đĩa cứng của bạn dựa trên đĩa khởi động Linux. Xin lưu ý rằng bạn có thể thực hiện một số lượng lớn thao tác trên các phân vùng của ổ cứng, nó cũng hỗ trợ làm việc với một số lượng lớn các hệ thống tệp khác nhau.

Parted Magic 2021.02.28 WinPE

Parted Magic 2020.05.20 WinPE

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*