Sửa lỗi Unable To Execute khi cài đặt phần mềm

Sửa lỗi Unable To Execute khi cài đặt phần mềm

Unable to execute. The cause may be an incomplete download là một lỗi xảy ra trong quá trình cài đặt phần mềm ngay từ bước đầu tiên bạn chạy file cài đặt.

Sửa lỗi Unable to execute khi cài đặt phần mềm

Unable to execute The cause may be an incomplete download được hiểu là file cài đặt không thực thi được do file tải về nhưng chưa đầy đủ. Nguyên nhân có thể định dạng tên file hoặc thư mục chứa file cài đặt không phù hợp nên khi cài đặt chương trình không nhận dạng được.

Sửa Lỗi Unable To Execute

Cách 1: Kiểm tra các thư mục chưa file cài đặt

Kiểm tra lại toàn bộ đường dẫn chứa file cài đặt của phần mềm báo lỗi. Nếu có một thư mục bất kỳ nào được đặt tên bằng tiếng Việt có dấu thì bạn hãy sử lại tên những thư mục đó và không được viết có dấu. Với một số phần mềm khi bạn chứa file cài đặt trong thư mục (folder) được viết có dấu thì khi cài đặt sẽ báo lỗi không thể cài đặt được.

Unable to execute. The cause may be an incomplete download

Nếu có thư mục nào được viết có dấu thì bạn hãy xóa bỏ dấu đi

Unable to execute. The cause may be an incomplete download

Cách 2: Kiểm tra tên của file cài đặt

Kiểm tra lại tên của file cài đặt. Nếu bạn thấy tên file cài đặt của phần mềm được viết bằng tiếng Việt có dấu thì hãy xóa hết dấu đi. Khi sử dụng máy tính thì tên của các thư mục và các file dữ liệu bạn không nến viết tiếng Việt có dấu.

Unable to execute. The cause may be an incomplete download

Nếu tên file cài đặt viết có dấu bạn hãy xóa bỏ dấu đi

Unable to execute. The cause may be an incomplete download

Cách 3: Tải lại file cài đặt

Nếu làm theo 2 cách trên mà vẫn không sửa được lỗi thì bạn hãy tải lại file, nếu vẫn không được thì bạn hãy tải lại file đó ở những trang web khác, nếu có thể hãy tải trực tiếp từ trang chủ của phần mềm sẽ đảm bảo việc cài đặt phần mềm khả thi hơn.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*