Cách đặt My Computer làm mặc định cho File Explorer trên Windows 10

Cách đặt My Computer làm mặc định cho File Explorer trên Windows 10

Cách đặt My Computer làm mặc định cho File Explorer trên Windows 10. Trên Windows 10 khi bạn nhấn chuột vào File Explorer trên thanh Taskbar thì mặc định Quick access sẽ được mở lên. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách mở This PC (My Computer) khi bạn nhấn chuột vào File Explorer trên Windows 10.

Cách đặt My Computer làm mặc định cho File Explorer trên Windows 10

Nếu bạn muốn đặt My Conputer (This PC) làm mặc định khi mở File Explorer thì có thể làm như sau

Bước 1: Mở File Explorer lên sau đó nhấn chuột phải vào Quick access, chọn tiếp Option

Cách đặt My Computer làm mặc định cho File Explorer trên Windows 10

Bước 2: Cửa sổ Folder Options hiên lên, tại phần Open File Explorer to chọn This PC

Cách đặt My Computer làm mặc định cho File Explorer trên Windows 10

Bước 3: Cuối cùng nhấn Apply sau đó OK để hoàn thành

Cách đặt My Computer làm mặc định cho File Explorer trên Windows 10

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*