Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Đối với Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 thì cách đánh số trang cũng tương tự nhau. Bạn có thể đánh số thứ tự cho toàn bộ trang hoặc loại bỏ trang đầu tiên, trang bìa hay trang phụ lục. Đánh số trang ở nhiều vị trí khác nhau như trên đỉnh, dưới cùng, góc phải, góc trái,…

Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Cách 1: Đánh số trang cho toàn bộ văn bản

Với cách này thì toàn bộ số trang bao gồm cả trang bìa sẽ được đánh số thứ tự từ 1 đến hết. Cách thực hiện như sau

 • Bước 1: Chọn thẻ Insert
 • Bước 2: Chọn Page Number
 • Bước 3: Chọn vị trí muốn đánh số trang, sẽ có các lựa chọn như sau:
  • Top of Page: Đánh dấu trang ở trên đầu trang.
  • Bottom of Page: Đánh dấu trang ở cuối trang.
  • Page Margins: Đánh dấu trang bên lề trang.
  • Current Position: Đánh dấu trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.
 • Bước 4: Tiếp đến chọn một kiểu mà bạn muốn, số trang sẽ nằm ở giữa, bên phải hay bên trái vị trí bạn lựa chọn.
Cách đánh số trang trong Word 2019 hướng dẫn chi tiết

Cách 2: Đánh số trang loại bỏ trang bìa, trang đầu tiên

Với cách này thì trang bìa sẽ vẫn được tính số thứ tự là 1 nhưng không hiển thị số thứ tự, tức là chỉ từ trang số 2 số trang mới được hiển thị. Cách thực hiện tương tự như cách 1 nhưng sau khi đánh xong số trang bạn cần làm thêm bước nữa là tick vào ô Different First Page trên thanh Menu. Khi đó trang bìa sẽ không được đánh số nữa mà bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa.

Hoặc bạn có thể làm như sau: Bạn nhấp đúp chuột vào số thứ tự của một trang bất kỳ mục đích để làm xuất hiện phần Header và Footer của trang, khi này nhìn lên thanh Menu bạn sẽ thấy thẻ Design (hoặc Header & Footer) xuất hiện, bạn tìm ô Different First Pagetick vào nó, sau đó nhấn Close Header and Footer (bạn cũng có thể nhấn đúp chuột vào phần văn bản). Khi này thì trang đầu tiên sẽ không còn hiển thị số thứ tự nữa mà bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa.

Cách đánh số trang trong Word 2016 hướng dẫn chi tiết
Cách đánh số trang trong Word 2013 hướng dẫn chi tiết

Cách 3: Đánh số thứ tự từ trang bất kỳ

Với cách này thì cũng đánh số tự toàn bộ trang nhưng số thứ tự chỉ hiển thị từ trang chỉ định, những trang trước đó bạn có thể sóa số thứ tự đi. Ví dụ bạn muốn đánh số từ trang 3 thứ số thứ tự sẽ hiển thị từ trang 3.

Cách thực hiện bạn vẫn sẽ đánh số trang như cách 1. Khi đã đánh số trang xong rồi thì bạn cần xác định số trang sẽ xuất hiện từ trang nào thì bạn để con trỏ chuột vào vị trí đầu tiên của trang đó. Bạn thực hiện như các bước dưới đây:

Bước 1: Để con trỏ chuột nhấp nháy vào đầu trang bạn muốn đánh số thứ tự. Ở đây mình sẽ cho hiện số thứ tự bắt đầu từ trang 3, tiền hành đặt con trỏ chuột vào đầu trang 3.

Cách đánh số trang trong Word 2010 hướng dẫn chi tiết

Bước 2: Tiến hành tách trang thành 2 phần (Section 1 và Section 2), trên thanh Menu chọn thẻ Layout => Chọn Breaks => Chọn Next Page

Cách đánh số trang trong Word 2007 hướng dẫn chi tiết

Bước 3: Làm hiện Header & Footer của trang: Nhấn đúp chuột vào đầu trang muốn tách cho nó xuất hiện Footer Section 1Header Section 2.

Cách đánh số trang trong Word 2003 hướng dẫn chi tiết

Bước 4: Bỏ liên kết Section: Bạn cần phải bỏ liên kết Section 1Section 2.

Để con trỏ chuột nhấp nháy vào Header Section 2, trên thanh Menu bạn nhấn vào phần Link to Previous để bỏ liên kết Header.

Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Tiếp tục để con trỏ chuột nhấp nháy vào Footer Section 2, trên thanh Menu bạn nhấn vào phần Link to Previous để bỏ liên kết Footer

Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Bước 5: Bây giờ thì bạn có thể tiến hành xóa các số trang ở trước trang bạn muốn xóa (những trang nằm trong Section 1)

Cách 4: Đánh số thứ tự từ trang bất kỳ thay đổi số bắt đầu

Bằng cách này bạn có thể thay đổi số bắt đầu cho trang bạn muốn đánh số thứ tự. Ví dụ bạn có thể đánh số bắt đầu cho trang 3 là 1. Cách thực hiện bạn làm như cách 3 nhưng bạn cần tiến hành làm thêm một vài bước nữa.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào đầu trang bạn muốn đặt lại số thứ tự hoặc bất cứ một trí nào thuộc Section 2.

Bước 2: Từ thanh Menu => Chọn Insert => Chọn Page Number => Chọn Format Page Number…

Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Bước 3: Một cửa sổ mới xuất hiện, tại phần Start at bạn điền số thứ tự muốn bắt vào và nhấn OK

Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Tại cửa sổ Page Number Format bạn có thể đổi kiểu số thứ tự cho trang tại phần Number Format.

Cách đánh số trang trong Word hướng dẫn chi tiết

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*