Download [email protected] Data Studio 17 Portable

Download [email protected] Data Studio 17 Portable

[email protected] Data Studio 16, 17 là một bộ ứng dụng máy tính để bàn và đĩa CD / DVD hoặc USB có thể khởi động để khởi động bất kỳ hệ thống nào vào Môi trường phục hồi Windows. Active @ Boot Disk bao gồm 12 sản phẩm riêng lẻ giải quyết các nhiệm vụ phục hồi, bảo mật và sao lưu dữ liệu khác nhau.

Download Active@ Data Studio 16.0.0

Tính năng Active @ Data Studio

[email protected] Data Studio Portable là một tập hợp các ứng dụng máy tính để bàn và một đĩa CD / DVD hoặc USB có thể khởi động để khởi động bất kỳ hệ thống nào vào Môi trường Khôi phục Windows.

[email protected] Boot Disk: Hoàn thành và hoạt động hệ điều hành máy tính trên đĩa CD / DVD / USB. Cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào PC thậm chí không khởi động được và cung cấp nền tảng cho các công cụ phục hồi dữ liệu.

[email protected] KillDisk: Phá hủy tất cả dữ liệu trên Đĩa cứng, Đĩa trạng thái rắn (SSD) và đĩa USB và Thẻ nhớ, ngoại trừ mọi khả năng xóa các tệp và thư mục phục hồi dữ liệu.

[email protected] Disk Image: Tạo một bản sao chính xác của bất kỳ đĩa PC nào (HDD, SSD, USB, CD, DVD, Blu-ray…) và lưu trữ nó vào một thư mục. Hình ảnh đĩa có thể được sử dụng để sao lưu, nâng cấp PC hoặc sao chép đĩa.

Active @ File Recovery: Công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để khôi phục các tệp bị xóa hoặc bị mất, khối lượng bị hỏng hoặc được định dạng lại, ngay cả khi PC của bạn không khởi động. Bao gồm trình chỉnh sửa đĩa nâng cao và trình xây dựng lại RAID ảo để khôi phục các mảng đĩa RAID bị hỏng.

[email protected] Partition Recovery: Dễ dàng phát hiện và phục hồi các phân vùng đã xóa gần đây. Quét nâng cao có thể phát hiện các phân vùng đã bị xóa từ lâu, ngay cả khi bạn đã tạo các phân vùng mới và thậm chí định dạng chúng.

[email protected] UNDELETE: Khôi phục các tệp đã xóa và khôi phục các phân vùng đã xóa từ nhiều hệ thống tệp khác nhau như FAT, NTFS, NTFS + EFS, MacOS HFS +, Linux ext2, ext3, ext4, Unix UFS. Các thuật toán quét nâng cao giúp khôi phục các tệp ngay cả từ các đĩa bị hỏng nặng.

[email protected] Password Changer: Đặt lại mật khẩu người dùng và thuộc tính tài khoản cục bộ trên hệ thống Windows trong trường hợp mật khẩu của Quản trị viên bị quên, bị mất hoặc tài khoản người dùng đã bị chặn, vô hiệu hóa hoặc bị khóa.

[email protected] Partition Manager: Tạo, xóa, định dạng và phân vùng tên trên máy tính của bạn mà không cần tắt hệ thống.

[email protected] Disk Monitor: Kiểm tra và theo dõi tình trạng của các ổ đĩa của bạn để ngăn ngừa mất dữ liệu bằng công nghệ báo cáo và phân tích tự giám sát (SMART). Phát hiện các thành phần xấu trên bề mặt đĩa bằng cách chạy Advanced Disk Scan.

[email protected] Disk Editor: Công cụ nâng cao để xem và chỉnh sửa dữ liệu thô trên đĩa cứng vật lý. Kiểm tra cấu trúc tệp và chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trong khối lượng, phân vùng và tệp.

[email protected] CD/DVD Data Burner: Phần mềm kiểu hộp thoại để ghi đĩa CD / DVD / Blu-ray dữ liệu. Các tham số dòng lệnh được hỗ trợ để tự động hóa quá trình ghi dữ liệu.

[email protected] ISO Manager: Tạo hình ảnh ISO ISO 9660 / Joliet từ đĩa CD / DVD-ROM hiện có hoặc từ một tập hợp các tệp và thư mục hiện có.

Download [email protected] Data Studio Portable

Active @ Data Studio 16, 17 Portable quản lý để gói một mảng ấn tượng và nhiều công cụ quản lý máy tính, để các tệp có thể được chăm sóc và sao lưu, đề phòng trường hợp có điều gì đó bất ngờ sắp xảy ra.

[email protected] Data Studio 17.0.0 Setup

[email protected] Data Studio 17.0.0 Portable

Active Data Studio 17.0.0 WinPEx64 ISO

[email protected] Data Studio 16.0.0 Setup

[email protected] Data Studio 16.0.0×64 Portable

[email protected] Data Studio 16.0.0 WinPEx64 ISO

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*