Download Windows Repair Pro 2021 v4.11.4 Portable

Download Windows Repair Pro 2021 v4.11.4 Portable

Windows Repair Pro Portable là một công cụ được thiết kế để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết, bao gồm lỗi đăng ký, quyền đối với tệp, sự cố với Internet Explorer, Windows Updates, Tường lửa Windows… Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn, dẫn đến máy của bạn hoạt động kém. Với Tweak.com Windows Repair, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc của Windows, khắc phục hoàn toàn nhiều vấn đề trong số này.

Download Windows Repair Pro Portable

Tính năng Windows Repair Pro

Windows Repair Pro Portable là một ứng dụng phần mềm nhằm cung cấp cho người dùng một giải pháp đơn giản để sửa chữa một số sự cố hệ điều hành, bằng cách khôi phục các công cụ hệ thống về cài đặt gốc của họ. Windows Repair cũng cung cấp dịch vụ sao lưu và khôi phục cho Registry, trong trường hợp hệ điều hành bắt đầu gặp sự cố sau khi áp dụng các sửa đổi. Thống kê được ghi vào hồ sơ để phân tích thêm.

Ứng dụng hầu như không sử dụng CPU và bộ nhớ hệ thống, vì vậy nó không chiếm tài nguyên của máy tính. Không có hộp thoại lỗi nào được hiển thị trong các thử nghiệm của chúng tôi và ứng dụng không bị treo hoặc gặp sự cố.

Windows Repair Pro cung cấp để làm sạch hệ thống của bạn khỏi nhiễm phần mềm độc hại, nhưng nó yêu cầu tải xuống một thành phần của bên thứ ba để làm như vậy. Ngoài ra, nó có thể kiểm tra các tệp hệ thống để tìm lỗi, các phần bị hỏng hoặc các phiên bản không khớp để sửa chúng (khởi động lại máy tính là cần thiết).

Download Windows Repair Pro

Windows Repair Pro uét máy tính của bạn để tìm lỗi và các tệp bị hỏng, tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng cách sửa chữa tất cả các sự cố và giữ cho PC của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất.

Windows Repair Pro 4.9.5 LD Setup

Windows Repair Free 4.11.4 Setup

Windows Repair Free 4.11.4 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*