Download Windows Repair Unlocked 4.9 Portable

Download Windows Repair Unlocked 4.9. Portable

Tweaking Windows Repair Unlocked là bộ công cụ giúp người sử dụng khắc phục hầu hết các sự cố Windows thường gặp, bao gồm lỗi registry và quyền truy cập tập tin cũng như vấn đề liên quan đến Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall.

Download Windows Repair Unlocked Portable

Tính năng Windows Repair Unlocked

Windows Repair Unlocked Portable giúp reset quyền truy cập registry và quyền truy cập tập tin. Đăng ký System Files (tập tin hệ thống). Sửa file host, WMI, Windows Firewall, Internet Explorer, MDAC và MS Jet.

Loại bỏ Policies Set By Infections (chính sách được thiết lập bởi virus). Loại bỏ Temp Files (tập tin tạm thời). Sửa Proxy Settings (thiết lập Proxy). Bỏ ẩn Non System Files (tập tin không hệ thống).

Sửa Windows Updates (cập nhật Windows). Sửa CD/DVD lỗi/không làm việc. Sửa Icons (biểu tượng), Winsock và DNS Cache.

Các hệ thống tương thích: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (hỗ trợ 32 hoặc 64 bit).

Download Windows Repair Unlocked Portable

Windows Repair Unlocked (All In One) 4.9.0 Portable là một công cụ sửa chữa tất cả trong một để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết bao gồm các lỗi đăng ký và quyền tệp cũng như các sự cố với Internet Explorer, Windows Update, Tường lửa của Windows và hơn thế nữa.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*