Download Claris FileMaker Pro 19.2.2.234 Portable

Download Claris FileMaker Pro 19.2.2.234 Portable

Claris FileMaker Pro Portable là một ứng dụng được thiết kế để đáp ứng các mong muốn hoặc nhu cầu phức tạp nhất liên quan đến cơ sở dữ liệu của người dùng, với một bộ công cụ rõ ràng và dễ sử dụng. Nó kết hợp sức mạnh của việc tinh chỉnh và quản lý cơ sở dữ liệu với sức mạnh của việc tạo ứng dụng để sử dụng trên các nền tảng khác nhau. Mỗi mục nhập hoặc ứng dụng cụ thể có thể được thay đổi.

Download Claris FileMaker Pro 19.2.2.234 Portable

Tính năng Claris FileMaker Pro

Claris FileMaker Pro Portable là một công cụ mã thấp với sức mạnh mã chuyên nghiệp. Vì vậy, mặc dù bạn không cần phải là nhà phát triển để tạo ứng dụng, nhưng nếu bạn là một, chúng tôi sẽ giúp bạn.

Nền tảng đổi mới nơi làm việc hàng đầu thế giới giúp mọi người dễ dàng tạo ứng dụng tùy chỉnh. Nếu bạn có quy trình thủ công, hãy tự động hóa quy trình đó với Claris FileMaker Pro. Tạo ứng dụng để quản lý danh bạ, theo dõi khoảng không quảng cáo, tổ chức dự án và hơn thế nữa. Tạo một ứng dụng chỉ trong vài phút và vài giờ thay vì vài ngày và vài tuần.

Claris FileMaker Pro Portable cải thiện các ứng dụng và hệ thống bạn sử dụng hàng ngày. Đó là một công cụ khác trong bộ công cụ của bạn. Làm việc với dữ liệu hiện có của bạn để bắt đầu. Kéo và thả bảng tính, nhập tệp CSV và XML, tạo kết nối 2 chiều với dữ liệu SQL…

Ứng dụng đi kèm với các mẫu tích hợp sẵn để bắt đầu sự sáng tạo của bạn. Và một loạt các mẫu, công cụ, ứng dụng và tài liệu đào tạo đều nằm trong tầm tay bạn trên Marketplace.

Download Claris FileMaker Pro Portable

Claris FileMaker Pro Portable là một ứng dụng nổi bật và thậm chí có thể dẫn đầu bằng ví dụ trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu mà mỗi chúng ta có thể gặp phải vào một thời điểm nào đó.

FileMaker Pro 19.2.2.234 Portable (64bit)

FileMaker Pro 19.2.2.234×64 PA Setup (64bit)

FileMaker Server 18.0.4.428×64 (64bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*