Download Trisun WinExt Batch Operator 1.0.011 Portable

Download Trisun WinExt Batch Operator 1.0.011 Portable

Trisun WinExt Batch Operator Portable thực hiện hàng loạt các thao tác với tệp và thư mục nhờ ứng dụng thân thiện với người dùng này có thể xóa, đổi tên, thay đổi thuộc tính và các thuộc tính khác. Một ứng dụng Windows có khả năng tạo danh sách các tệp và thư mục được chọn lọc thủ công từ các phần khác nhau của máy tính, có thể bị xóa, đổi tên hoặc di chuyển đến các vị trí khác. Chương trình cũng có thể chỉnh sửa các thuộc tính của tệp, chẳng hạn như các thuộc tính.

Download Trisun WinExt Batch Operator 1.0.011 Portable

Tính năng Trisun WinExt Batch Operator

Trisun WinExt Batch Operator Portable có thể được cài đặt nhanh chóng và dễ dàng vì không có bước đặc biệt nào liên quan đến quy trình thiết lập. Nó được bao bọc trong một giao diện thân thiện với người dùng với các tùy chọn trực quan, nơi bạn có thể sử dụng trình quản lý tệp hai ngăn được nhúng để khám phá các thư mục đĩa và chọn các tệp hoặc thư mục bạn muốn thêm vào hàng đợi.

Đối với các thuộc tính tệp có liên quan, bạn có thể đặt các thuộc tính lưu trữ, chỉ đọc, ẩn hoặc hệ thống, cũng như sửa đổi ngày và giờ tạo và sửa đổi lần cuối. Hơn nữa, bạn có thể lưu tài liệu với danh sách các tệp, kích thước tệp và thuộc tính.

Trisun WinExt Batch Operator Portable có thể đổi tên hàng loạt tệp / thư mục đích với các tính năng sau: đổi tên trình quản lý mẫu, * ký tự đại diện = tên tệp gốc, # ký tự đại diện = số sê-ri, viết hoa chữ cái đầu tiên, thay đổi tên tệp / phần mở rộng thành chữ thường / chữ hoa, xem trước trước khi thực hiện đổi tên vĩnh viễn

Bạn có thể xuất thông tin sau của các tài nguyên đã chọn sang tệp txt / csv / xls / xlsx: tiêu đề, tên, đường dẫn, đường dẫn đầy đủ, kích thước, loại, ngày tạo và ngày sửa đổi. Và bạn có thể chỉ định đơn vị và độ chính xác cho kích thước.

Download Trisun WinExt Batch Operator Portable

Trisun WinExt Batch Operator Portable hoạt động trơn tru trong các thử nghiệm của chúng tôi, không có vấn đề tương thích với phiên bản Windows mới nhất. Nhờ giao diện trực quan cũng như các tùy chọn nâng cao nhưng dễ hiểu, WinExt Batch Operator có thể hỗ trợ bất kỳ ai quan tâm đến giải pháp phần mềm để thực hiện hàng loạt thao tác với nhiều tệp.

Trisun WinExt Batch Operator 1.0 Build 011 Setup

WinExt Batch Operator Enterprise v1.0.010 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*