Download Digital Signer Lite 11.3.0.0 Portable

Download Digital Signer Lite 11.3.0.0 Portable

Digital Signer Lite Portable là phần mềm ký điện tử tài liệu PDF sử dụng chứng thư số PKCS # 12, X.509, tệp pfx, USB token (chữ ký số), Hardware token, Smart Card. Được thiết kế và phát triển bởi Pulkitsoft. Nó còn được gọi là phần mềm chữ ký số. Sử dụng sản phẩm này, bạn có thể nhanh chóng ký một / nhiều tệp PDF (chế độ hàng loạt) bằng cách chọn thư mục / thư mục đầu vào và đầu ra. Điều này lý tưởng cho việc ký hàng loạt một số lượng lớn các tài liệu của công ty hơn là ký từng tài liệu riêng lẻ.

Download Digital Signer Lite 11.3.0.0 Portable

Tính năng Digital Signer Lite

Digital Signer Lite Portable là một công cụ cung cấp một cách thuận tiện và nhanh chóng để ký các tài liệu PDF bằng chứng chỉ số X.509. Nhờ công cụ nhỏ này, bạn có thể dễ dàng ký tất cả các tài liệu đến từ bên trong tổ chức, cơ quan chính phủ hoặc đối tác kinh doanh của bạn theo lô. Trên thực tế, bằng cách chọn thư mục mà bạn giữ loại giấy tờ này làm đầu vào và đầu ra, bạn có thể hoàn thành việc phê duyệt và xác nhận tài liệu trong vòng chưa đầy 1 phút.

Chương trình đi kèm với nhiều tính năng có thể hữu ích khi nói đến việc đảm bảo quyền riêng tư với các tài liệu. Do đó, bạn có thể hưởng lợi từ chữ ký vô hình, ký qua tệp USB hoặc PFX, giải mã tài liệu, xác thực chữ ký, hỗ trợ nhiều chữ ký hoặc tính trung lập của PKI, đảm bảo nó hoạt động với các thành phần PKI từ bất kỳ nhà cung cấp nào, chỉ để nêu tên một số.

Digital Signer Lite Portable sử dụng các thuật toán mã hóa ký SHA-256, SHA-512 tiêu chuẩn công nghiệp để làm cho tài liệu PDF an toàn và mạnh mẽ hơn.

Download Digital Signer Lite Portable

Digital Signer Lite Portable giúp ký hàng chục tài liệu PDF trong một lần để tiết kiệm thời gian và sử dụng năng lượng cho những việc quan trọng trong tổ chức của bạn thông qua chương trình này.

Digital Signer Lite 11.3.0.0 Setup

Digital Signer Lite 11.0.0.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*