Download ESET SysInspector 1.4.2 Portable

Download ESET SysInspector 1.4.2 Portable

ESET SysInspector là một ứng dụng giàu tính năng cho phép người dùng chuẩn đoán, khác phục một loạt sự cố hệ thống, ttheo dõi các quy trình, dịch vụ, sổ đăng ký, trình điều khiển và các tệp quan trọng khác. Nó chủ yếu phục vụ cho người dùng máy tính có kinh nghiệm.

Các tính năng ESET SysInspector

ESET SysInspector là một công cụ chẩn đoán dễ sử dụng giúp khắc phục một loạt các sự cố hệ thống. Có sẵn dưới dạng một ứng dụng độc lập, miễn phí, cũng như được tích hợp vào tất cả các sản phẩm điểm cuối ESET, nó nắm bắt thông tin quan trọng và chi tiết về máy tính của bạn.

Mặc dù được sử dụng tốt nhất để theo dõi sự hiện diện của mã độc, ESET SysInspector cũng có ích khi giải quyết các vấn đề liên quan đến: Chạy các quy trình và dịch vụ. Sự hiện diện của các tập tin đáng ngờ và không dấu. Sự cố phần mềm. Không tương thích phần cứng. Trình điều khiển lỗi thời hoặc trục trặc. Mục đăng ký bị hỏng. Kết nối mạng đáng ngờ.

ESET SysInspector chỉ định cho mỗi mục nhập một mức rủi ro được mã hóa màu. Chỉ cần di chuyển thanh trượt để lọc ra các vấn đề nghiêm trọng nhất bạn muốn ưu tiên.

Ngoài ra, chức năng “So sánh Nhật ký” cho phép bạn theo dõi các sửa đổi hệ thống, đơn giản hóa quá trình xác định các sự cố tiềm ẩn.

Giao diện được tạo từ một cửa sổ thông thường với cấu trúc được tổ chức tốt, nơi bạn có thể xem các mục theo loại: quy trình đang chạy, kết nối mạng, mục đăng ký quan trọng, dịch vụ, trình điều khiển, tệp quan trọng, tác vụ lên lịch hệ thống, thông tin hệ thống và chi tiết tệp.

Download ESET SysInspector

ESET SysIns Inspector sử dụng RAM từ thấp đến trung bình và CPU thấp, vì vậy nó không gây qua tải cho hiệu suất hệ thống. Nó có thời gian phản hồi rất tốt và hoạt động tốt, không làm cho HĐH bị treo, bị treo hay hiện ra các thông báo lỗi. ESET SysIns Inspector chứng tỏ là một tài sản quý giá đối với bất kỳ vành đai tiện ích nào của người dùng khi phân tích hiệu suất hệ thống.

ESET SysInspector 1.4.2.0 (32 bit)

ESET SysInspector 1.4.2.0 (64 bit)

ESET SysInspector 1.3.14.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*