Download Executor 1.0.6 Portable

Download Executor 1.0.6 Portable

Executor Portable là một công cụ đa năng giúp bạn giảm bớt quy trình làm việc trên máy tính hàng ngày của mình. Khởi chạy chương trình, quản lý khay nhớ tạm, quản lý các ứng dụng đang chạy, tính toán nhanh, khởi chạy nhanh tìm kiếm trên internet, tự động hoàn thành đường dẫn tệp và lịch sử.

Download Executor 1.0.6 Portable

Tính năng Executor

Executor Portable là một tiện ích phần mềm hiệu quả được thiết kế để hoạt động như một phiên bản Windows Run có thể tùy chỉnh, cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ một cách dễ dàng.

Chương trình này là một trình khởi chạy đa năng có nhiều tính năng tùy chỉnh tùy chọn và thiết lập nâng cao. Nói một cách đơn giản, nó là một launcher có thể tùy chỉnh đa mục đích miễn phí dành cho Windows.

Executor Portable lập chỉ mục máy tính của bạn ở chế độ nền, với kết quả hiệu suất ấn tượng, không gây căng thẳng cho CPU hoặc bộ nhớ. Các chương trình trên máy tính của bạn có thể được khởi chạy theo nhiều cách khác nhau và bạn có thể tùy chỉnh ngay cả cách hiển thị các đề xuất từ ​​bảng cài đặt.

Có rất nhiều tính năng và tùy chỉnh để giúp bạn làm tất cả mọi thứ, cũng như các tính năng và cài đặt để người dùng thành thạo thực sự điều chỉnh quy trình công việc, khởi chạy nhiều mục của chức năng đã được đề cập bằng một lệnh, v.v. Có lịch sử dễ dàng duyệt qua và hệ thống hoàn chỉnh tự động có thể tùy chỉnh.

Download Executor Portable

Executor Portable là một trình khởi chạy mạnh mẽ trông và hoạt động như một phiên bản phát triển, tương lai của công cụ Windows Run. Nó có thể được tùy chỉnh hoàn toàn về hành vi và hình ảnh. Hiệu suất được giữ cân bằng, trong khi các đề xuất được hiển thị khi bạn nhập để tạo sự thoải mái tối đa.

Executor 1.0.6 Setup

Executor 1.0.2 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*