Download WhySoSlow 1.61 Portable

Download WhySoSlow 1.61 Portable

WhySoSlow Portable là một ứng dụng toàn diện được thiết kế để giám sát hệ thống của bạn và cảnh báo cho bạn bất cứ khi nào nhiệt độ CPU vượt quá giới hạn hoặc khi các sự kiện khác liên quan đến phần cứng diễn ra. Mục đích của nó là cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về máy của bạn và tìm ra những lý do có thể khiến máy chạy chậm.

Download WhySoSlow 1.61 Portable

Tính năng WhySoSlow

WhySoSlow Portable giám sát và phân tích nhiệt độ CPU và tốc độ đồng hồ của bạn, các quy trình đang chạy, sử dụng bộ nhớ, sử dụng tệp trang, phân mảnh ổ đĩa, cài đặt nguồn, khả năng phản hồi của hạt nhân và ứng dụng, hành vi của BIOS và trình điều khiển và một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng đáp ứng của hệ thống của bạn.

Ứng dụng cũng bao gồm chức năng của ứng dụng AntiFreeze. Trình quản lý tác vụ AntiFeeze có thể giúp bạn trong trường hợp hệ thống thực sự không phản hồi và trình quản lý tác vụ tiêu chuẩn không thể thực thi.

WhySoSlow Portable cho phép bạn định cấu hình các cảnh báo kích hoạt khi một số tiêu chí nhất định đã được đáp ứng, chẳng hạn như CPU ​​đạt đến nhiệt độ tối đa hoặc bị điều chỉnh quá lâu. Điều này sẽ cho phép bạn vận hành hệ thống của mình một cách trơn tru trong khi nó được phần mềm giám sát ở chế độ nền, chỉ tiêu tốn một lượng tài nguyên tối thiểu.

Download WhySoSlow Portable

WhySoSlow Portable đi kèm với nhiều tùy chọn thiết thực để chăm sóc máy tính của bạn, đặc biệt hấp dẫn đối với người dùng PC dày dạn.

WhySoSlow 1.61 Home Edition Setup

WhySoSlow 1.60 Home Edition Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*