Download HDClone 9.0 Portable

Download HDClone 9.0 Portable

HDClone là phần mềm được thiết kế để sao lưu, sao chép, sao chép hoặc khôi phục đĩa và phân vùng, cung cấp giao diện dễ sử dụng để làm cho toàn bộ quá trình an toàn và nhanh hơn. Chế độ SafeRescue đặc biệt làm cho HDClone trở thành một công cụ vô giá để cứu các đĩa cứng bị lỗi và các phương tiện khác. HDClone hoạt động độc lập với lược đồ phân vùng, hệ thống tệp và hệ điều hành. Nó cũng hoạt động với các định dạng độc quyền không thể truy cập được.

Download HDClone Professional 9.0

Các tính năng HDClone Professional

HDClone Professional có thể sao lưu, phục hồi và sao chép đĩa và phân vùng, dựa trên một danh sách dài các tính năng để giúp bạn trong vấn đề này.

Bạn có thể sao chép các tệp chương trình vào bất kỳ vị trí nào trên ổ cứng để chạy nó từ đó bằng cách nhấp vào tệp thực thi. Cũng có thể thả các tệp này vào ổ đĩa flash USB và do đó, sử dụng Portable HDClone Free Edition trên bất kỳ máy tính nào bạn có quyền truy cập.

Giao diện khá đơn giản và nó được xây dựng như một trình hướng dẫn. Đây là một tính năng có thể hữu ích đối với người dùng mới làm quen, vì nó sẽ cải thiện đáng kể tính dễ sử dụng. Hơn nữa, bạn có thể chuyển đổi giữa hai chế độ xem, đó là một danh mục và một chế độ xem cổ điển hơn.

Bạn có thể kiểm tra tốc độ đọc của đĩa nhanh như thế nào, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nó phụ thuộc vào một số yếu tố. Ứng dụng này cho phép bạn xem đĩa cũng như các chi tiết như bộ điều khiển, nhà cung cấp, số sê-ri, tên, chữ ký và kích thước khu vực, trong khi hình ảnh được tạo có thể được nén và bảo vệ bằng mật khẩu.

Download HDClone Professional

HDClone Professional là một ứng dụng đáng tin cậy được thiết kế để sao lưu, sao chép, sao chép hoặc khôi phục đĩa và phân vùng, cung cấp giao diện dễ sử dụng để làm cho toàn bộ quá trình an toàn và nhanh hơn.

HDClone Professional 9.0.11a 64 bit

HDClone Professional 9.0.11a 32 bit

HDClone Professional 9.0.11a 64 bit Portable

HDClone Professional 9.0.11a Technician Win PE

HDClone Enterprise 6.0.6

HDClone Free 8.0.8

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*