Download Synfig Studio miễn phí mới nhất

Download Synfig Studio 1.40 miễn phí

Synfig Studio là phần mềm làm phim hoạt hình 2D mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để tạo ra hình ảnh động chất lượng cho phim hoạt hình, quảng cáo trên web… Phần mềm có sẵn hai phiên bản cho bạn lựa chọn, bản cài đặt và bản không cần cài đặt.

Download Synfig Studio

Những đặc điểm Synfig Studio

Vector tweening: Chuyển đổi bất kỳ hình dạng vector thành khác! Synfig cung cấp cho bạn các công cụ mạnh mẽ để kiểm soát hoàn toàn tác phẩm nghệ thuật vector của bạn. Chỉ cần đặt các vị trí chính và giữa các khung sẽ được tính toán tự động.

Lớp và bộ lọc: Synfig cung cấp hơn 50 lớp để tạo tác phẩm nghệ thuật và hoạt hình với bất kỳ sự phức tạp nào. Chọn từ các loại lớp khác nhau: hình học, độ dốc, bộ lọc, biến dạng, biến đổi, fractals và các loại khác.

Xương: Hệ thống xương đầy đủ tính năng cho phép tạo hình ảnh động bằng cách sử dụng hình ảnh bitmap hoặc điều khiển tác phẩm nghệ thuật vector của bạn. Sử dụng lớp Skeleton Biến dạng bổ sung để áp dụng các biến dạng phức tạp cho tác phẩm nghệ thuật bitmap.

Điều khiển nâng cáo: Bạn có thể liên kết các tham số của các lớp khác nhau – trực tiếp hoặc thông qua các biểu thức toán học. Điều này cho phép bạn tạo các con rối nhân vật tiên tiến và các cấu trúc động khác.

Download Synfig Studio

Với bản Synfig Studio Portable bạn tải về sau đó giải nén ra, tiếp theo chạy file “synfigstudio” để bắt đầu sử dụng.

Synfig Studio 1.40 32 Bit

Synfig Studio 1.40 64 Bit

Synfig Studio 1.40 Portable 32 Bit

Synfig Studio 1.40 Portable 64 Bit

Synfig Studio 1.22 32 Bit

Synfig Studio 1.22 64 Bit

Synfig Studio 1.22 Portable 32 Bit

Synfig Studio 1.22 Portable 64 Bit

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*