Download SystemRescueCd 7 miễn phí

Download SystemRescueCd 7 miễn phí

SystemRescueCd là đĩa cứu hộ hệ thống Linux có sẵn dưới dạng đĩa CD-ROM hoặc USB có thể khởi động để quản trị hoặc sửa chữa hệ thống và dữ liệu của bạn sau khi gặp sự cố. Nó nhằm mục đích cung cấp một cách dễ dàng để thực hiện các tác vụ quản trị viên trên máy tính của bạn, chẳng hạn như tạo và chỉnh sửa các phân vùng đĩa cứng.

Download SystemRescueCd

Các công cụ hệ thống SystemRescueCd

GNU Parted : tạo, thay đổi kích thước, di chuyển, sao chép phân vùng và hệ thống tập tin (và hơn thế nữa).

GParted : Triển khai GUI bằng thư viện GNU Parted.

FSArchiver : trình lưu trữ linh hoạt có thể được sử dụng làm cả phần mềm khôi phục dữ liệu và hệ thống

ddrescue: Cố gắng tạo một bản sao của một thiết bị khối có lỗi phần cứng, tùy ý điền vào các điểm xấu tương ứng trong đầu vào với mẫu do người dùng xác định trong bản sao.

Các công cụ hệ thống tệp (dành cho hệ thống tệp Linux và Windows): định dạng, thay đổi kích thước và gỡ lỗi phân vùng hiện có của đĩa cứng

Ntfs3g : cho phép truy cập đọc / ghi vào phân vùng MS Windows NTFS. Test-đĩa : công cụ kiểm tra và phục hồi phân vùng, hỗ trợ reiserfs, ntfs, fat32, ext3 / ext4 và nhiều công cụ khác

Memtest : để kiểm tra bộ nhớ máy tính của bạn (điều đầu tiên cần kiểm tra khi bạn gặp sự cố hoặc sự cố không mong muốn)

Rsync : chương trình rất hiệu quả và đáng tin cậy có thể được sử dụng để sao lưu từ xa.

Các công cụ mạng (Samba, NFS, ping, nslookup, Nhận): để sao lưu dữ liệu của bạn trên mạng.

Download SystemRescueCd

SystemRescueCd là phần mềm cho phép bạn sử dụng hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tải thêm các phiên bản khác Tại Đây.

SystemRescueCd 7.01 32 bit

SystemRescueCd 7.01 64 bit

SystemRescueCd 6.1.7 32 bit

SystemRescueCd 6.1.7 64 bit

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*