Download Veritas System Recovery 21

Download Veritas System Recovery 21

Veritas System Recovery là phần mềm giúp khôi phục hệ thống Windows và Linux. Đảm bảo khắc phục các sự cố nhanh chóng, giảm thiểu các tác động của sự cố bằng cách dễ dàng khôi phục trong vài phút, cho dù bạn đang khôi phục một tệp hoặc gửi email đến toàn bộ máy vật lý hay ảo.

Download Veritas System Recovery

Các tính năng Veritas System Recovery

Veritas System Recovery có thể khôi phục hệ thống Windows và Linux trong vài phút: Giảm độ phức tạp với một giải pháp duy nhất bảo vệ máy chủ, máy tính xách tay và máy ảo. Bảo vệ dữ liệu và hệ thống nhanh chóng, hiệu quả và thường xuyên với sao lưu dựa trên hình ảnh. Giảm thiểu sự gián đoạn của sự cố hệ thống với sự phục hồi nhanh chóng, linh hoạt, đáng tin cậy

Tận dụng một giải pháp đơn giản: Dễ dàng bảo vệ và phục hồi các tài sản quan trọng trong kinh doanh. Sử dụng một giao diện để bảo vệ máy tính, máy chủ và máy ảo. Chạy một công việc sao lưu duy nhất để bảo vệ toàn bộ máy, bao gồm hệ thống, dữ liệu và ứng dụng.

Bảo vệ nhanh chóng, thường xuyên và hiệu quả: Có được khả năng phục hồi của đám mây bao gồm Amazon S3 và Azure. Giảm thiểu mức tiêu thụ lưu trữ bằng cách chỉ bảo vệ những khối dữ liệu đã thay đổi. Lợi ích từ hiệu suất nhanh chóng với sao lưu dựa trên hình ảnh, khôi phục tự động, trực tiếp đến nguồn dữ liệu.

Cho phép phục hồi đáng tin cậy: Đảm bảo phục hồi bất cứ sự lựa chọn phần cứng nào của bạn. Khôi phục email cá nhân, tệp, thư mục hoặc toàn bộ máy. Tự động sao chép dữ liệu sao lưu vào đám mây hoặc trang web thứ hai để có khả năng phục hồi bổ sung.

Download Veritas System Recovery

Veritas System Recovery Disk 21.0.0.57158 Bootable bao gồm một bộ công cụ mạnh mẽ đảm bảo dữ liệu quan trọng luôn được giám sát và sao lưu một cách thường xuyên. Các bản sao lưu được nén hiệu quả, giúp hoạt động khôi phục nhanh hơn.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*