Download TeraCopy Pro 3.5

Download TeraCopy Pro 3.5

TeraCopy là phần mềm hỗ trợ copy, tăng tốc sao chép dữ liệu cho máy tính. TeraCopy hỗ trợ copy các tập tin có dung lượng lớn, phục hồi quá trình sao chép bị lỗi, có thể tạm dừng hay tiếp tục các hoạt động sao chép bất cứ lúc nào. TeraCopy cho phép sao chép tập tin nhanh hơn, bỏ qua các tập tin bị lỗi, có thể tự động kiểm tra lỗi của các tập tin sao chép bằng cách tính toán giá trị checksum CRC của tập tin.

Download TeraCopy

Những tính năng chính TeraCopy Pro

Trong trường hợp có lỗi sao chép, TeraCopy sẽ cố gắng khôi phục. Nếu không thể phục hồi trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ chỉ bỏ qua tệp có vấn đề. Nó cũng có thể chờ kết nối lại mạng hoặc thiết bị.

Các tập tin không cần thiết có thể được bỏ qua để giảm thời gian chuyển. Trong quá trình, TeraCopy hiển thị các lỗi được phát hiện và cho phép bạn khắc phục sự cố bằng cách chỉ hiển thị các tệp có vấn đề.

TeraCopy có thể xác minh các tệp sau khi chúng được sao chép để đảm bảo rằng chúng giống hệt nhau. Điều này được thực hiện bằng cách so sánh các giá trị băm của các tệp nguồn và đích.

Các thuật toán được hỗ trợ: CRC32, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, Panama, Tiger, RipeMD, Whirlpool và xxHash.

TeraCopy có thể tùy chọn hiển thị hộp thoại xác nhận trên mỗi thao tác kéo và thả. Nó có thể ngăn bạn vô tình di chuyển các thư mục từ vị trí này sang vị trí khác.

TeraCopy có thể lưu giữ lịch sử của các thư mục được sử dụng gần đây, cũng như hiển thị các thư mục đang mở trong Explorer và các trình quản lý tệp khác.

TeraCopy hoàn toàn có thể thay thế các chức năng sao chép và di chuyển Explorer, cho phép bạn làm việc với các tệp như bình thường. Lưu danh sách tệp với tất cả thông tin liên quan dưới dạng tệp HTML và CSV. TeraCopy giữ thời gian và ngày ban đầu của tệp khi sao chép.

Download TeraCopy Pro

TeraCopy là một ứng dụng phần mềm nhỏ và mạnh mẽ được tạo ra để sao chép và di chuyển tệp từ vị trí này sang vị trí khác bằng các thao tác nhanh và trực quan.

TeraCopy Pro 3.5 beta 2

TeraCopy Pro 3.26

TeraCopy Pro 3.26 Portable

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

One thought on “Download TeraCopy Pro 3.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*