Download Microsoft Richcopy mới nhất

Download Microsoft Richcopy mới nhất

Microsoft Richcopy là một chương trình tiện ích sao chép dữ liệu bởi Ken Tamaru của Tập đoàn Microsoft. Microsoft Richcopy được thiết kế nhằm cung cấp tính năng đồng thời sao chép hàng loạt tập tin, dừng, tiếp tục sao chép tập tin, và sao chép dữ liệu sang các giao thức FTP. Phần mềm đã ngừng phát triển, Microsoft RichCopy được cho là hoạt động tốt nhất trên các phiên bản Windows đời cũ, bởi xét về tính năng sao chép dữ liệu, chương trình tích hợp trong hệ điều hành Windows 7 vẫn được đánh giá cao hơn.

Download Microsoft Richcopy

Một số đặc điểm chính

  • RichCopy có thể sao chép nhiều tập tin từ nhiều vị trí (hay từ nhiều thư mục) bên trong cùng một cửa sổ làm việc đơn nhất.
  • Không giống như tiến trình copy của Windows là cửa sổ sao chép sau hoạt động chậm chạp để nhường tốc độ cho cửa sổ sao chép trước, khi một cửa sổ này hoàn thành thì cửa sổ kia mới lại tiếp tục hoạt động ổn định thì với RichCopy, mọi tiến trình sao chép sẽ được cân bằng, sở hữu tốc độ ngang nhau.
  • Microsoft RichCopy được cho là hoạt động tốt nhất trên các phiên bản Windows đời cũ, bởi xét về tính năng sao chép dữ liệu, chương trình tích hợp trong hệ điều hành Windows 7 vẫn được đánh giá cao hơn.
  • Microsoft RichCopy cung cấp nhiều tùy chọn hữu ích như tự động bỏ qua các tập tin được gắn cờ chỉ đọc (read-only), dọn dẹp, di chuyển, xác nhận hay ghép nhiều nguồn dữ liệu. Ngoài ra, chương trình còn được sử dụng để sao chép các tập tin trong / tới các giao thức FTP.
  • Ngoài tốc độ thực thi nhanh thì nó còn cho phép bạn tạm dựng và tiếp tục quá trình về sau. Rất tiện khi bạn có một công việc đột xuất nào đó buộc phải ra ngoài và tắt máy, trong khi việc sao chép vẫn chưa được hoàn thành 100%.
  • Giao diện tương tác trực quan thân thiện, dễ sử dụng.

——————–Download——————–

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*