Download FastCopy 3.86 miễn phí mới nhất

Download FastCopy 3.86 miễn phí mới nhất

FastCopy là một phần mềm miễn phí hỗ trợ sao chép dữ liệu trên máy tính. FastCopy có khả năng sao chép file dữ liệu lên đến 4MB/giây. Đặc biệt, FastCopy thực hiện sao chép dữ liệu không bị gián đoạn bằng cách bỏ qua các file lỗi. Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng đối với mọi người dùng. Công cụ tích hợp vào menu chuột phải nên dễ dàng cho bạn thực hiện copy dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.

Download FastCopy

Một số đặc điểm

  • Sao chép dữ liệu một cách nhanh chóng: FastCopy với khả năng tăng tốc sao chép file giúp bạn có thể dễ dàng sao chép file dữ liệu dung lượng lớn nhanh chóng.
  • Sử dụng thuật toán hiện đại tăng tốc việc sao chép dữ liệu cho bạn và không làm quá trình copy dữ liệu bị gián đoạn bằng cách bỏ qua các file lỗi, tiếp tục thực hiện copy file kế tiếp.
  • FastCopy sử dụng thuật toán hiện đại tăng tốc việc sao chép dữ liệu lên đến 4MB/giây và không làm quá trình copy dữ liệu bị gián đoạn bằng cách bỏ qua các file lỗi, tiếp tục thực hiện copy file kế tiếp.
  • Hỗ trợ chế độ Hash Mode (MD5/SHA-1/SHA-256) để xác thực trong hộp thoại thiết lập.
  • Sửa lỗi lọc đường dẫn ban đầu để sử dụng bộ lọc tối ưu trong nhóm bộ lọc đường dẫn ban đầu.
  • Tùy chọn Prevent auto-sleep during copying để ngăn chặn máy tính chuyển sang chế độ Sleep khi đang sao chép dữ liệu.
  • Công cụ tích hợp vào menu chuột phải nên dễ dàng cho bạn thực hiện copy dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
  • Giao diện thiết kế trực quan dễ sử dụng.
  • Tương thích với hầu hết các hệ điều hành Windows.

——————–Download——————–

FastCopy ver 3.86

FastCopy ver 3.86

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*