Download FastCopy 3.86

Download FastCopy 3.86

FastCopy là một phần mềm miễn phí hỗ trợ sao chép dữ liệu trên máy tính. Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng đối với mọi người dùng. Công cụ tích hợp vào menu chuột phải nên dễ dàng cho bạn thực hiện copy dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.

Download FastCopy

Tính năng FastCopy

FastCopy sử dụng thuật toán hiện đại tăng tốc việc sao chép dữ liệu lên đến 4MB/giây và không làm quá trình copy dữ liệu bị gián đoạn bằng cách bỏ qua các file lỗi, tiếp tục thực hiện copy file kế tiếp. Hỗ trợ chế độ Hash Mode (MD5/SHA-1/SHA-256) để xác thực trong hộp thoại thiết lập.

Sao chép dữ liệu một cách nhanh chóng: FastCopy với khả năng tăng tốc sao chép file giúp bạn có thể dễ dàng sao chép file dữ liệu dung lượng lớn nhanh chóng.

Sử dụng thuật toán hiện đại tăng tốc việc sao chép dữ liệu cho bạn và không làm quá trình copy dữ liệu bị gián đoạn bằng cách bỏ qua các file lỗi, tiếp tục thực hiện copy file kế tiếp.

FastCopy tích hợp vào menu chuột phải nên dễ dàng cho bạn thực hiện copy dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng. Giao diện thiết kế trực quan dễ sử dụng. Tương thích với hầu hết các hệ điều hành Windows.

Sửa lỗi lọc đường dẫn ban đầu để sử dụng bộ lọc tối ưu trong nhóm bộ lọc đường dẫn ban đầu. Tùy chọn Prevent auto-sleep during copying để ngăn chặn máy tính chuyển sang chế độ Sleep khi đang sao chép dữ liệu.

Download FastCopy

FastCopy sử dụng CPU và RAM rất thấp. Nó thực hiện một tác vụ rất nhanh chóng và không làm cho hệ điều hành bị treo, bị treo hoặc bật lên các hộp thoại lỗi.

FastCopy ver 3.92

FastCopy ver 3.86

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*