Download Magnet AXIOM 2.5 Portable

Download Magnet AXIOM 2.5 Portable

Magnet AXIOM là phần mềm trích xuất và phân tích dữ liệu trên máy tính và điện thoại di động. Khôi phục bằng chứng kỹ thuật số từ nhiều nguồn nhất, bao gồm điện thoại thông minh, dịch vụ đám mây, máy tính, thiết bị IoT và hình ảnh của bên thứ ba. Sử dụng các công cụ Analytics trực quan và mạnh mẽ để dễ dàng phân tích tất cả dữ liệu trong một tệp trường hợp.

Magnet AXIOM 2.5 Portable

Các tính năng Magnet AXIOM

Magnet AXIOM là nền tảng điều tra hoàn chỉnh với khả năng khôi phục, phân tích và báo cáo dữ liệu từ các nguồn di động, máy tính và đám mây. Các tính năng như Dòng thời gian phân tích dữ liệu trên tất cả các nguồn bằng chứng.

Tìm bằng chứng một cách nhanh chóng: Khám phá bằng chứng bạn cần chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Mô-đun Magnet.AI, một công nghệ máy học đầu tiên trong ngành, tìm kiếm cả nội dung dựa trên văn bản và nội dung phương tiện để tự động xác định ảnh khoả thân, vũ khí, ma túy,…

Khám phá toàn bộ lịch sử của một tệp hoặc phần mềm để xây dựng trường hợp của bạn và chứng minh ý định. Các kết nối trong AXIOM trực quan hóa bằng chứng từ đĩa và bộ nhớ để cho biết tệp đến từ đâu, chúng được kết nối với ai và chúng được lưu trữ ở đâu.

Điều tra các thiết bị Mac với AXIOM – hỗ trợ cả HFS + và APFS cũng như giải mã các ổ đĩa, ổ đĩa và phân vùng được mã hóa FileVault 2. Khám phá thêm các tạo tác macOS với AXIOM như AirDrop, Live Photos, tệp KTX và Tab iCloud.

Truy xuất dữ liệu từ hơn 50 dịch vụ đám mây phổ biến nhất như WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, iCloud, Google…

Khám phá hàng trăm hiện vật bao gồm lịch sử trình duyệt, tệp đã xóa và hơn thế nữa. Khôi phục bằng chứng từ các sản phẩm dựa trên Windows, Mac và Linux.

Download Magnet AXIOM 2.5 Portable

Magnet AXIOM 2.5.1.11408×64 Portable được phát triển để có thể khôi phục hoặc truy nhập dữ liệu từ hầu hết các loại điện thoại thông minh, máy tính hoặc trên đám mây.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*