PassMark OSForensics Professional 8.0.1000 Portable

PassMark OSForensics Professional 8.0.1000 Portable

PassMark OSForensics Professional Portable là một công cụ điều tra kỹ thuật số mới cho phép bạn trích xuất dữ liệu hoặc khám phá thông tin ẩn từ máy tính. Xác định các tệp và hoạt động đáng ngờ, trích xuất bằng chứng từ máy tính nhanh chóng, quản lý điều tra của bạn

PassMark OSForensics Professional 7.1 Portable

Tính năng PassMark OSForensics Professional

PassMark OSForensics Professional Portable cung cấp một trong những cách nhanh nhất và mạnh nhất để định vị tệp trên máy tính Windows. Bạn có thể tìm kiếm theo tên tệp, kích thước, ngày tạo và ngày sửa đổi và các tiêu chí khác.

Khả năng tìm kiếm được lập chỉ mục mạnh mẽ cung cấp tìm kiếm toàn văn bản cho hàng trăm định dạng tệp. Cho phép bạn khôi phục và tìm kiếm các tệp đã bị xóa, ngay cả sau khi chúng đã bị xóa khỏi thùng rác.

Quét hệ thống của bạn để tìm bằng chứng về hoạt động gần đây, chẳng hạn như các trang web được truy cập, ổ USB, mạng không dây, tải xuống gần đây, đăng nhập trang web và mật khẩu trang web.

Có thể khôi phục mật khẩu trình duyệt từ Chrome, Edge, IE, Firefox và Opera. Điều này có thể được thực hiện trên máy trực tiếp hoặc từ hình ảnh của ổ cứng. Dữ liệu được phục hồi bao gồm, URL của trang web (thường là HTTPS), tên người dùng đăng nhập, mật khẩu của trang web, trình duyệt được sử dụng để truy cập trang web và tên người dùng của Window. Các URL trong danh sách đen cũng được báo cáo, cho thấy người dùng đã truy cập trang web nhưng được chọn không lưu trữ mật khẩu trong trình duyệt.

Có thể khám phá và phơi bày các khu vực ẩn HPA và DCO của một đĩa cứng, có thể được sử dụng cho mục đích xấu bao gồm ẩn dữ liệu bất hợp pháp. Có thể xác định các tệp có nội dung không khớp với phần mở rộng tệp của chúng. Khám phá nỗ lực của người dùng trong việc che giấu ảnh, tài liệu hoặc bằng chứng khác.

PassMark OSForensics Professional Portable cho phép bạn tạo chữ ký pháp y của ổ đĩa cứng, lưu giữ thông tin về cấu trúc tệp và thư mục có trên hệ thống tại thời điểm tạo chữ ký. Xác định các thay đổi đối với thư mục và tệp bằng cách so sánh chữ ký được tạo tại các thời điểm khác nhau.

Chế độ xem Dòng thời gian cung cấp một biểu diễn trực quan về hoạt động của tệp và hệ thống theo thời gian, giúp bạn xác định phạm vi ngày nơi xảy ra hoạt động quan trọng hoặc xây dựng mô hình hành vi theo năm, tháng hoặc ngày.

Download PassMark OSForensics Professional Portable

PassMark OSForensics Professional Portable với danh sách đầy đủ các tính năng, rất ít thứ vượt qua được OSForensics, đặc biệt là khi nói đến các tệp đã xóa hoặc ẩn. Hơn nữa, bạn có thể dễ dàng sử dụng tất cả các thành phần được cung cấp nhờ vào giao diện trực quan và tính đơn giản tổng thể của ứng dụng.

PassMark OSForensics Pro 8.0 Build 1000 Setup (64bit)

PassMark OSForensics Professional 8.0.1000 Portable (64bit)

PassMark OSForensics Pro 7.1 Build 10106 Setup

PassMark OSForensics Professional v7.1.10106 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*