Tổng hợp giáo trình tin học căn bản

Tổng hợp giáo trình tin học căn bản

Tin học (informatics) là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc mô phỏng, biến đổi và tái tạo thông tin.

Tổng hợp giáo trình tin học căn bản

Từ “tin học” đã được dịch từ informatique trong tiếng Pháp. Từ informatics trong tiếng Anh cũng bắt nguồn từ từ tiếng Pháp này, nhưng theo thời gian informatics đã mang nghĩa khác dần với nghĩa ban đầu và hầu như chỉ còn được dùng phổ biến tại châu Âu. Ngày nay, thuật ngữ tiếng Anh tương đương với informatique là computer science, nghĩa là “khoa học về máy tính”

Download một số giáo trình tin học

Dưới đây là một số giáo trình tin học bạn có thể tải về tham khảo thêm.

Giáo trình tin học đại cương

Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Tin học căn bản đại học Cần Thơ

Giáo trình phổ cập tin học

Giáo trình tin học ứng dụng

Môn tin học căn bản

Giáo trình tin học căn bản

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*