3-Heights PDF Desktop Repair Tool 4.12 Portable

3-Heights PDF Desktop Repair Tool 4.12 Portable

3-Heights PDF Desktop Repair Tool là phần mềm phát hiện và sửa chữa các tài liệu PDF bị hỏng tránh các lỗi trong PDF và tìm cách khôi phục chúng. Phần mềm 3-Heights PDF Desktop Repair Tool sẽ phân tích các tài liệu PDF liên quan đến thông số kỹ thuật PDF và sửa chữa chúng theo chỉ định. Nó trích xuất nội dung dễ đọc như hình ảnh hoặc đoạn trang từ các tài liệu không thể sửa chữa và lưu dữ liệu dưới dạng tài liệu mới.

3-Heights PDF Desktop Repair Tool 4.12.26.2

Tính năng 3-Heights PDF Desktop Repair Tool

3-Heights PDF Desktop Repair Tool Portable giúp chỉnh sửa PDF: Thay đổi tài liệu PDF. Thêm thông tin bổ sung, chẳng hạn như tem, hình ảnh hoặc văn bản hoặc xóa văn bản khỏi PDF.

Tạo PDF: Tạo trang mới với bất kỳ nội dung. Tạo một tệp PDF mới hoặc hợp nhất chúng với các tệp PDF hiện có của bạn.

Kết hợp PDF: Lắp ráp các tài liệu PDF từ nhiều nguồn khác nhau. Hợp nhất và phân chia các trang PDF.

 • Sao chép các trang từ các tệp PDF hiện có.
 • Sao chép chú thích, trường biểu mẫu, liên kết, cấu trúc logic, đích đến, đường viền.
 • Lớp Làm phẳng các chú thích, các trường mẫu, chữ ký.
 • Tối ưu hóa tài nguyên.
 • Cắt và xoay trang.
 • Thành phần miễn phí của nội dung: Overlays, Underlays, Stamps, Transformations.
 • Mã hóa: User password, Owner password, Permissions.
 • Sao chép và sửa đổi siêu dữ liệu tài liệu.
 • Sao chép và sửa đổi siêu dữ liệu trang.
 • Thêm tệp nhúng và tệp liên quan.
 • Nhận và đặt đích OpenAction.

Download 3-Heights PDF Desktop Repair Tool Portable

3-Heights PDF Desktop Repair Tool 4.12.26.2×64 Portable có thể giúp bạn lấy lại nội dung của các tệp PDF bị hỏng hoặc bị hỏng mà không phải tốn quá nhiều công sức hay rắc rối từ phía bạn. Không cần có kỹ năng máy tính để tải tài liệu nguồn (mỗi lần chỉ có thể xem xét một tệp), phân tích nó, sau đó lưu tệp đầu ra vào vị trí và tên tệp bạn chỉ định.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*