Download Autodesk Point Layout 2020

Download Autodesk Point Layout 2020

Autodesk Point Layout 2020 là phần mềm bố trí điểm giúp nhà thầu mang lại độ chính xác của mô hình hiện trường. Autodesk Point Layout sẽ hỗ trợ các nhà thầu cơ khí, thợ điện, và các kỹ sư của các công ty khác nhau hợp tác, phối hợp và giải quyết các vấn đề trước khi ra ngoài hiện trường.

Autodesk Point Layout 2020

Tính năng Autodesk Point Layout 2020

Autodesk Point Layout 2020 sử dụng Bố cục và Chế tạo điểm, chi tiết Worcester Air, chế tạo và lắp đặt ống dẫn cho khách hàng thương mại trên khắp New England. Công ty kỹ thuật xây dựng mang đến tầm nhìn thiết kế của khách hàng và điều hướng sự phức tạp hình học cho bảo tàng thiết kế đầu tiên của Scotland.

Tự động tạo điểm: Tạo điểm trên tất cả các loại mô hình và các yếu tố trong quá trình mô hình hóa xây dựng hoặc xem xét khả năng xây dựng.

Bố cục dựa trên mô hình 3D: Đẩy các điểm trực tiếp vào ứng dụng BIM 360 Bố cục iPad (iOS) để bố trí công việc xây dựng và quy trình xác minh tại chỗ (yêu cầu đăng ký BIM 360).

Nhập và so sánh điều kiện trường: Nhập các vị trí được xây dựng chính xác trở lại mô hình ban đầu, thực hiện QA / QC và chuyển các vấn đề trở lại phần mềm quản lý xây dựng BIM 360.

Xuất khẩu sang dụng cụ robot: Xuất điểm ở định dạng tệp trực tiếp tương thích với phần cứng trạm tổng thể robot để bố trí tại chỗ và xác minh khảo sát.

Download Autodesk Point Layout 2020

Autodesk Point Layout 2020 cung cấp các nhóm trường tọa độ điểm chính xác có thể sử dụng để giảm nguy cơ lỗi bố cục. Đây là link tải nguyên gốc từ trang chủ, bạn có thể tiến hành tài phần mềm về cài đặt theo link bên dưới.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*