Download CPU-Z 1.96.1 Portable

Download CPU-Z 1.96.1 Portable

CPU-Z Portable là một phần mềm miễn phí thu thập thông tin về một số thiết bị chính trong hệ thống của bạn. Xem thông tin chi tiết về CPU, bộ nhớ, bo mạch chính, bộ nhớ đệm, đồ họa và hơn thế nữa của PC, với sự trợ giúp của một ứng dụng cũng hoạt động như một công cụ điểm chuẩn.

Download CPU-Z Portable

Tính năng CPU-Z

CPU-Z Portable là một phần mềm thu thập thông tin về một số thiết bị chính trong hệ thống của bạn. Tìm hiểu mọi thứ về máy tính mà bạn từng muốn biết với chương trình này cung cấp cho bạn thông tin như tên bộ xử lý và nhà cung cấp, bước lõi và quy trình, gói bộ xử lý, đồng hồ bên trong và bên ngoài, số nhân xung nhịp, phát hiện ép xung một phần và các tính năng của bộ xử lý bao gồm bộ hướng dẫn.

Chương trình này hỗ trợ phát hiện điện áp lõi của bộ xử lý, độ rộng bus L2, hỗ trợ cho hai bộ xử lý (chỉ trong Windows NT / 2000) và định thời bộ nhớ (CAS Latency, RAS to CAS, RAS Precharge).

CPU-Z Portable là một trong những ứng dụng phục vụ mục đích cung cấp thông tin, với khả năng tiết lộ tất cả các loại chi tiết về bộ xử lý, bộ nhớ, lõ… để bạn biết cách khai thác tối đa máy tính của mình.

Công cụ tính toán độ trễ của bộ đệm cho phép thu thập thông tin về hệ thống phân cấp bộ đệm của hệ thống. Đối với mỗi cấp bộ nhớ cache, nó cung cấp kích thước và độ trễ của nó. Xin lưu ý rằng bộ nhớ đệm mã không được báo cáo.

Download CPU-Z Portable

CPU-Z Portable cung cấp đánh giá toàn diện về khả năng của PC mà bạn có thể chuyển thành báo cáo HTML hoặc TXT trong nháy mắt.

CPU-Z 1.96.1 Setup

CPU-Z 1.96.1 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*