Download 7-PDF Website Converter 2.1 Portable

Download 7-PDF Website Converter 2.1 Portable

7-PDF Website Converter là công cụ giúp biến các trang web thành PDF chỉ với một cú nhấp chuột, cung cấp cho bạn khả năng lưu nội dung của bất kỳ trang web nào dưới dạng tệp PDF để bạn sử dụng trong các dự án khác nhau. Một phần mềm máy tính PDF nhỏ nhưng tốt để bảo quản trung thực một trang web (URL công khai) ở định dạng PDF. Công cụ thông minh không chuyển đổi toàn bộ sự hiện diện web thành PDF. Nhưng chỉ một URL duy nhất. Công cụ này không bao gồm chế độ đệ quy để chuyển đổi tất cả các trang con thành PDF.

Download 7-PDF Website Converter 2.1.0.184 Portable

Tính năng 7-PDF Website Converter

7-PDF Website Converter Portable giúp bảo tồn một trang web (URL) ở định dạng PDF trong khi vẫn giữ bố cục của chúng.

Tự động tạo dấu trang PDF có thể nhấp từ các tiêu đề web. Tạo tiêu đề với địa chỉ web và số lượng trang. Tự động tạo các bảng nội dung từ nội dung web.

Chức năng trang nhất. Cài đặt tiêu đề trang PDF cố định. Liên kết PDF có thể nhấp từ liên kết trang web và điều hướng trang web.

Download 7-PDF Website Converter Portable

7-PDF Website Converter 2.1.0.184 Portable cung cấp cho bạn khả năng nhận được bất kỳ trang web mong muốn nào và lưu nó vào tệp PDF chỉ trong vài giây. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi thông tin quan trọng được tìm thấy trên một số trang web khó có được.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*