Download [email protected] UNERASER 16.02 Portable

Download [email protected] UNERASER 16.02 Portable

[email protected] UNERASER 15, 16 Portable là phần mềm có thể phục hồi các tệp và thư mục đã xóa trên các hệ thống tệp NTFS, FAT, exFAT, Linux Ext2 / Ext3 / Ext4 / BtrFS, Apple HFS +, ApFS và Unix UFS. Nó thậm chí có thể khôi phục các tập tin từ các phân vùng bị xóa và định dạng lại.

Download Active@ UNERASER Ultimate 15.0.1

Tính năng [email protected] UNERASER

Active @ UNERASER Portable là một chương trình phần mềm tiên tiến giúp khôi phục dữ liệu từ các hệ thống tệp NTFS, FAT và EXT, có thể khôi phục các tệp từ các phân vùng bị xóa hoặc định dạng lại.

Hỗ trợ tất cả các hệ thống tập tin như NTFS, FAT, exFAT, Linux Ext2 / Ext3 / Ext4 / BtrFS, Apple HFS +, ApFS và Unix UFS. Hỗ trợ các ổ đĩa: IDE / SATA / eSATA / SCSI / SAS / SSD / USB / Camera Card và RAID.

Khôi phục các tệp từ các phân vùng và khối lượng bị xóa / bị hỏng / được định dạng lại. Khôi phục đĩa động (LDM), không gian lưu trữ Windows (WSS) và Trình quản lý khối hợp lý (LVM). Quét và phục hồi các phân vùng bị hỏng do virus hoặc với MBR bị hỏng. Hiển thị đầy đủ thông tin ổ đĩa vật lý và logic.

Hiển thị trạng thái toàn vẹn của đối tượng và đánh giá khả năng khôi phục tệp và thư mục, Hỗ trợ phục hồi các tệp bị phân mảnh, nén, sparse and encrypted files. Cho phép xem trước các tệp trực quan cũng như trong trình xem HEX tích hợp trước khi khôi phục.

Hiển thị nội dung của bất kỳ khu vực nào trên đĩa với Trình chỉnh sửa đĩa tích hợp. Tạo, làm việc với và phục hồi dữ liệu từ hình ảnh đĩa thô. Hầu như xây dựng lại các mảng đĩa RAID0, RAID1, RAID5 và Span bị hỏng. Phục hồi dữ liệu RAID bị hỏng.

Download Active @ UNERASER Portable

Active @ UNERASER 15, 16 Portable tỏ ra hữu ích trong trường hợp bạn muốn khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa. Gói tính năng toàn diện làm cho nó phù hợp đặc biệt cho người dùng chuyên nghiệp.

[email protected] Uneraser Ultimate 16.0.2 Setup

[email protected] UNERASER Ultimate v16.0.2×64 Portable

Active UNERASER Ultimate 16.0.2 WinPEx64 ISO

[email protected] UNERASER Ultimate 15.0.1 Setup

[email protected] UNERASER Ultimate 15.0.1×64 Portable

[email protected] UNERASER Ultimate 15.0.1×64 WinPE ISO

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*