Download [email protected] Password Changer 11.0 Ultimate

Download [email protected] Password Changer 11.0 Ultimate

[email protected] Password Changer 10, 11 là công cụ được thiết kế để đặt lại mật khẩu Quản trị viên và Người dùng cục bộ trên Windows trong trường hợp mật khẩu bị quên hoặc bị mất. Mở khóa tài khoản bị khóa và thay đổi thuộc tính của tài khoản.

Download Active@ Password Changer Ultimate 10.0.1

Tính năng [email protected] Password Changer

Active Password Changer giúp bạn đặt lại mật khẩu cho một người dùng Windows nhất định để khôi phục các tệp từ các thư mục cá nhân. Nó có thể hữu ích nếu bạn quên mật khẩu cho một người dùng nào đó có thông tin quan trọng trong thư mục của họ.

Hỗ trợ mật khẩu khôi phục cho Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Server 2008.

Hỗ trợ các hệ thống tệp FAT, exFAT, NTFS, HFS +, Ext2 / Ext3 / Ext4. Hỗ trợ IDE, SATA, eSATA, USB, SSD & SCSI và mảng đĩa RAID.

Universal Bootable Disk Creator: Cho phép tạo đĩa khởi động DOS / Windows / Linux trên các phương tiện khác nhau: CD / DVD / Blu-ray, USB Flash Disk hoặc đơn giản là tệp hình ảnh ISO để ghi sau này.

Hỗ trợ WMI, hỗ trợ Windows Scripting và hơn 200 gói trình điều khiển bổ sung để hỗ trợ Mạng, Thiết bị lưu trữ dung lượng lớn và USB3

Phát hiện và hiển thị tất cả người dùng cục bộ và thuộc tính của họ. Hiển thị thông tin tài khoản đầy đủ cho bất kỳ người dùng cục bộ nào Đặt lại mật khẩu của quản trị viên mật khẩu của người dùng cục bộ.

[email protected] Password Changer Ultimate hỗ trợ đầy đủ kiểu phân vùng đĩa GPT, hỗ trợ phát hiện cơ sở dữ liệu bảo mật trên nhiều phân vùng và ổ đĩa cứng. Phát hiện và hiển thị tất cả Cơ sở dữ liệu bảo mật của Microsoft (SAM).

Resets “User is Disabled” flag, Sets “Password Never Expires” flag for User’s account, Ability to disable “Force Smart Card Login”. Giao diện người dùng đơn giản dễ sử dụng.

Download [email protected] Password Changer

[email protected] Password Changer Ultimate 10, 11 là một ứng dụng nhỏ gọn có thể giúp bạn đặt lại mật khẩu của tài khoản Windows khi bạn bị mất hoặc quên.

[email protected] Password Changer Ultimate 11.0

[email protected] Password Changer Ultimate 10.0.1

[email protected] Password Changer Ultimate 10.0.1 WinPEx64

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*