Download Araxis Merge 2020 Pro

Download Araxis Merge 2020 Pro

Araxis Merge là phần mềm giúp so sánh sự khác biệt về nội dung giữa các file, thư mục, cho phép hợp nhất và đồng bộ thư mục. Merge cho phép bạn so sánh và làm việc với các phiên bản khác nhau của tệp văn bản, chẳng hạn như mã nguồn chương trình, tệp XML và HTML.

Download Araxis Merge 2020 Pro

Các tính năng chính

  • So sánh các tập tin nguồn, trang web và dự thảo hợp đồng.
  • So sánh và hợp nhất văn bản: Merge có thể trích xuất và so sánh văn bản từ các tệp Microsoft Office, OpenDocument, PDF và RTF. Các tệp XML có thể được hiển thị với định dạng đặc biệt, giúp bạn thấy các thay đổi rõ ràng hơn. Nó hỗ trợ các tệp với mã hóa ký tự ASCII, MBCS và Unicode.
  • So sánh văn bản từ các tập tin văn phòng phổ biến: Trích xuất và so sánh nội dung văn bản từ các tệp Microsoft Office, OpenDocument, PDF và RTF. Sao chép văn bản từ các ứng dụng khác và dán trực tiếp vào một so sánh văn bản.
  • So sánh hình ảnh và nhị phân: Merge không chỉ so sánh các tệp văn bản. Sử dụng so sánh hình ảnh để so sánh nhiều loại tệp hình ảnh khác nhau và ngay lập tức xem các pixel nào đã được sửa đổi. So sánh nhị phân cho phép bạn xác định sự khác biệt trong các tệp dữ liệu ở mức byte.
  • So sánh 3 chiều và hợp nhất tự động: Sáp nhập tự động cho phép đối chiếu nhanh chóng ngay cả các tệp lớn nhất. So sánh tệp ba chiều có thể được khởi chạy trực tiếp từ so sánh thư mục ba chiều, cho phép tích hợp hiệu quả toàn bộ các nhánh của mã nguồn.
  • So sánh và đồng bộ thư mục: Hỗ trợ so sánh và đồng bộ hóa phân cấp thư mục, cho phép bạn so sánh và hợp nhất toàn bộ cây thư mục.
  • Truy cập trực tiếp vào hệ thống SCM: Truy cập kho lưu trữ trực tiếp cho các hệ thống được chọn. Tích hợp với hàng tá người khác.
  • Báo cáo di động: Báo cáo so sánh tệp có thể được tạo ở định dạng HTML, HTML slideshow , XML hoặc UNIX. Báo cáo HTML đặc biệt hữu ích cho việc lưu trữ và phân phối. Báo cáo so sánh thư mục có thể được tạo ở định dạng HTML hoặc XML.
  • In ấn và tự động hóa In một bản sao so sánh cứng: Viết kịch bản để tự động Hợp nhất.

——————–Download——————–

Araxis Merge Pro 2020.5368×64

Araxis Merge Pro 2018.5059×64 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*