Download Canvas X3 CADComposer 2020 v20.0

Download Canvas X3 CADComposer 2020 v20.0

Canvas X3 CADComposer cung cấp một môi trường thiết kế tích hợp độc đáo cho phép bạn xử lý và kết hợp tất cả các yếu tố đồ họa 2D và 3D và áp dụng các hiệu ứng cao cấp trong một tài liệu. Sử dụng các tệp CAD nguồn của bạn để tạo sơ đồ lắp ráp, hướng dẫn bảo trì, hướng dẫn sửa chữa, bảng sản phẩm, tài liệu tiếp thị…

Download Canvas X3 CADComposer 2020 v20.0

Tính năng Canvas X3 CADComposer

Canvas X3 CADComposer cung cấp cho bạn kết quả trực quan chi tiết và mạnh mẽ về những gì bạn đã vẽ ở dạng 3D. Với phần mềm này, bạn có thể tận hưởng khả năng kiểm soát vô song đối với việc hiển thị các mô hình 3D. Bằng cách tin rằng phần mềm này cải thiện hiệu suất phần mềm của bạn, bạn có thể bắt đầu làm việc với nó. Trong chương trình này, bạn có thể chỉnh sửa nhiều lần các thiết kế và mô hình CAD 3D mà không cần phải mở tệp hoặc nguồn khác.

Với sự hỗ trợ của phần mềm Canvas X3 CADComposer 20, bạn sẽ tạo kết nối sâu sắc giữa các thiết kế của mình và nhận các thiết kế 3D ở định dạng 2D mà không làm giảm chất lượng. Ngoài ra, phần mềm này có thể lưu trữ dữ liệu trong hơn 90 mẫu phần mềm. Tải 3D và bắt đầu chuyển đổi nó sang một tệp khác.

Canvas X3 CADComposer hỗ trợ nhập tệp CAD 3D từ thiết kế ban đầu của bạn và sửa đổi và sử dụng lại chúng trong hình minh họa kỹ thuật và tài liệu trực quan của bạn. CADComposer hỗ trợ các tệp từ SolidWorks, CATIA, Inventor, Pro / Engineering, Solid Edge, NX, Rhino, 3D PDF và nhiều định dạng CAD 3D phổ biến hơn bao gồm OBJ, IGES, STEP, JT, FBX, STL, DXF, DWG…

Với Canvas X3 CADComposer, bạn sẽ tận hưởng khả năng kiểm soát vô song đối với việc hiển thị các mô hình 3D và bắt đầu làm việc với nó, tin rằng phần mềm này cải thiện hiệu suất phần mềm của bạn. Với phần mềm Canvas X3 CADComposer, bạn sẽ tạo lại các mô hình 3D của mình theo một cách khác, ẩn một số phần, đánh dấu một phần khác của quy hoạch và chụp các mô hình bạn muốn.

Download Canvas X3 CADComposer

Canvas X3 CADComposer cung cấp sự pha trộn độc đáo giữa khả năng chỉnh sửa 2D và 3D. Vì vậy, bây giờ bạn không cần phải chuyển đổi mãi mãi giữa phần mềm CAD 3D tốn kém và phần mềm thiết kế 2D độc lập không được thiết kế để minh họa kỹ thuật.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*