Download Cimaware OfficeFIX Pro 6.12 Portable

Download Cimaware OfficeFIX Pro 6.12 Portable 2021

Cimaware OfficeFIX là một phần mềm có khả năng khôi phục các tệp tin văn phòng bị lỗi như: Access, Excel, Word, Outlook. OfficeFIX sẽ trích xuất thông tin từ file này và tạo một file mới.

Download Cimaware OfficeFIX Pro 6.12 Portable

Các công cụ chính

  • AccessFIX: Khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu Microsoft Access bị hỏng và lưu vào cơ sở dữ liệu mới và không gặp sự cố. Hỗ trợ tất cả các phiên bản Microsoft Access bao gồm Access 365, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 (XP), 2000, 97 và 95. Khôi phục bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro, mô-đun, chỉ mục và quan hệ.
  • ExcelFIX: Khôi phục văn bản, số và công thức và lưu dữ liệu đã phục hồi trong một tệp không có sự cố mới. Hỗ trợ Microsoft Excel 365, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 (XP), 2000, 97 và 95. Khôi phục các định dạng, độ rộng cột, chiều cao hàng, các ô được hợp nhất và hơn thế nữa.
  • WordFIX: Trích xuất thông tin từ tài liệu Microsoft Word bị hỏng và lưu nó trong tệp mới và không gặp sự cố. Hỗ trợ tất cả các phiên bản Microsoft Word bao gồm Word 365, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 (XP), 2000, 97, 95, 6.0, 2.0 và Word cho Macintosh. Sửa chữa an toàn các tài liệu đã bị nhiễm virus. Phục hồi định dạng trang (lề, kích thước trang, hướng trang, ngắt trang,…). Khôi phục định dạng đoạn (khoảng cách dòng, đường biên, căn chỉnh,…).
  • OutlookFIX: Khôi phục các tệp Microsoft Outlook PST bị hỏng và hỏng, bao gồm cả các tệp đã vượt quá giới hạn 2GB. Hỗ trợ tất cả các phiên bản Microsoft Outlook bao gồm Outlook 365, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 (XP), 2000 và 97. Sửa chữa tất cả các thuộc tính trong email, danh bạ, lịch, ghi chú và tác vụ. Khôi phục các thành phần Outlook đã xóa bao gồm email, danh bạ, lịch, ghi chú, tệp đính kèm và tác vụ.

——————–Download——————–

Cimaware OfficeFIX Pro 6.122

Cimaware OfficeFIX Professional 6.126 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*