Download LibreOffice 6.4.0 mới nhất 2020

Download LibreOffice 6.4.0 mới nhất 2020

LibreOffice là bộ ứng dụng văn phòng miễn phí mã nguồn mở, là sự kế thừa của OpenOffice, được sử dụng bởi hàng triệu người trên thế giới. Giao diện sạch sẽ và các công cụ giàu tính năng của nó giúp bạn thỏa sức sáng tạo và nâng cao năng suất của bạn.

Download LibreOffice 6.4.0 mới nhất 2020

Một số điểm mới

  • LibreOffice 6.4 bao gồm một loạt các tính năng mới, cùng với các cải tiến về hiệu suất và khả năng tương thích.
  • Làm việc nhanh hơn, với các tài liệu từ bất cứ đâu: Khả năng tương thích của Microsoft Office đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là đối với các tệp XML DOCX, PPTX và Excel 2003. Trong khi đó, ở Calc, hiệu suất tốt hơn cho các bảng tính với nhiều bình luận, kiểu dáng và theo dõi thay đổi.
  • Các tính năng mới cho gia đình và doanh nghiệp: Trong Trung tâm bắt đầu, hình thu nhỏ hiện có các biểu tượng để hiển thị loại tài liệu đó. Ngoài ra, trình tạo mã QR hiện có sẵn trong toàn bộ bộ phần mềm, để tạo mã có thể đọc được bằng thiết bị di động. Và tính năng chỉnh sửa, được giới thiệu trong LibreOffice 6.3, giúp bạn ẩn dữ liệu được phân loại hoặc nhạy cảm trong tài liệu. Trong LibreScript 6.4, tính năng Tự động phân phối lại cho phép bạn ẩn dữ liệu dựa trên văn bản hoặc biểu thức khớp thông thường.

Những ứng dụng có trong LibreOffice

  • Writer: Chỉnh sửa tất cả các loại tài liệu tương tự như Microsoft Word.
  • Calc: là Chương trình bảng tính miễn phí tương tự Microsof Exel.
  • Impress: Tạo và chỉnh sửa các bài thuyết trình tương tự Microsift Powerpoint.
  • Draw: Tạo các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ, tài liệu quảng cáo, áp phích và nhiều tài liệu khác.
  • Base: Quản lý cơ sử dữ liệu.
  • Math: Trình soạn thảo công thức.
  • Charts: Ứng dụng tạo biểu đồ mạnh mẽ.

——————–Download——————–

LibreOffice 7.0 32 bit

LibreOffice 7.0 64 bit

LibreOffice 7.0 Portable MultilingualStandard

LibreOffice 6.3.4 Portable MultilingualAll

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*