Download Encryptomatic MailDex 2021 v1.5.8.39 Portable

Download Encryptomatic MailDex 2021 v1.5.8.39 Portable

Encryptomatic MailDex Portable là một công cụ phần mềm Windows® để lập chỉ mục, khám phá và chuyển đổi email. MailDex hoạt động trên nhiều định dạng email, bao gồm các tệp Outlook .pst, .ost và .msg cũng như các tệp .eml, .mbox, winmail.dat và .mht.

Download Encryptomatic MailDex 2021 v1.5.8.39 Portable

Tính năng Encryptomatic MailDex

Encryptomatic MailDex Portable là một công cụ chính xác đang được phát triển tích cực. Chúng tôi cung cấp một số cách hỗ trợ, bao gồm điện thoại, trò chuyện trực tiếp, trực tuyến và email. Vì MailDex được xây dựng cho những người dùng khắt khe, yêu cầu độ tin cậy và kết quả chính xác, nhóm MailDex sẽ dựa trên phản hồi của người dùng khi cải tiến sản phẩm.

Với MailDex, bạn có thể tạo số lượng dự án không giới hạn. Mỗi dự án có thể lập chỉ mục số lượng email không giới hạn. Tìm kiếm trên một dự án hoặc tìm kiếm trên tất cả các dự án của bạn. Các tệp email trong một dự án có thể bị xóa khỏi chỉ mục MailDex của bạn bất kỳ lúc nào. Xóa bất kỳ dự án nào mà không ảnh hưởng đến bất kỳ dự án nào khác.

Encryptomatic MailDex Portable có một công cụ kết xuất email độc quyền tiên tiến có thể hiển thị chính xác các thư Microsoft Outlook phức tạp, bao gồm các email Văn bản đa dạng thức với đồ họa nhúng và định dạng đặc biệt như hình dạng, SmartArt và biểu đồ được nhúng. Hàng trăm trường hợp ngoại lệ định dạng email không chuẩn đã được xác định và bao gồm riêng lẻ, cho phép MailDex hiển thị các email mà các sản phẩm khác không thể.

Xuất email từ tệp Microsoft Outlook PST sang tài liệu PDF. Nó cũng xuất các tệp tin msg, eml, ost, mbox và mht sang PDF. Một loạt các tùy chọn xuất pdf cho phép bạn quyết định cách xử lý các tệp đính kèm trong email: giải nén chúng vào đĩa, chuyển đổi chúng thành hình ảnh pdf hoặc nhúng chúng dưới dạng các tệp riêng lẻ. Hỗ trợ được bao gồm cho ISO 19005-1, một tiêu chuẩn lưu trữ email quan trọng còn được gọi là PDF / A.

Download Encryptomatic MailDex Portable

Encryptomatic MailDex Portable giúp bạn có thể khám phá các email quan trọng bị ẩn trong số hàng triệu email. Sử dụng MailDex để sắp xếp, tìm, lưu trữ và khám phá nội dung email quan trọng.

Encryptomatic MailDex 2021 v1.5.8.39 Setup

Encryptomatic MailDex 2021 v1.5.5.0 Portable (64bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*