Download Kiwi for Gmail 2.0.502

Download Kiwi for Gmail 2.0.502 Portable

Kiwi for Gmail là ứng dụng giúp bạn kết nối trực tiếp với các dịch vụ và ứng dụng của Google. Tiếp cận tất cả dữ liệu tài khoản Google của bạn, chẳng hạn như email, trang tính, tài liệu, ghi chú, mục lịch, bao gồm cả Drive từ máy tính để bàn.

Download Kiwi for Gmail 2.0.502 Portable

Các tính năng chính

  • Sử dụng Gmail và bộ ứng dụng văn phòng của Google bên ngoài trình duyệt như một ứng dụng độc lập với các tính năng nâng cao mạnh mẽ.
  • Một công cụ mạnh mẽ cho phép nhiều tài khoản được sử dụng cùng nhau với độ trung thực 100% và không có xung đột. Nó cũng hoạt động với Google Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.
  • Xác định lại hộp thư đến của bạn nhanh chóng để xem những gì đến trong hôm nay , 2 ngày qua hoặc tuần trước. Thêm nữa, hãy chuyển chúng xuống chỉ những email được đánh dấu là Quan trọng với Google AI , Chưa đọc, Tệp đính kèm và Có gắn dấu sao. Kết hợp chúng để giữ cho hộp thư đến của bạn được giới hạn trong danh sách ngắn các email có liên quan nhất của bạn.
  • Mở tài liệu trong cửa sổ riêng để bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ hơn bao giờ hết, sử dụng tài liệu trên các ứng dụng và tài khoản.
  • Kiwi cho phép những người có màn hình lớn và nhiều màn hình sử dụng các ứng dụng G Suite theo cách tập trung hơn vào doanh nghiệp.

——————–Download——————–

Kiwi for Gmail 2.0.502×86

Kiwi for Gmail 2.0.502×64

Kiwi for Gmail 2.0.502×64 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*