Download Heaventools Resource Tuner 2.20

Download Heaventools Resource Tuner 2.20 Portable 2020

Resource Tuner cho phép bạn xem, trích xuất, thay thế, chỉnh sửa và xóa các tài nguyên được nhúng của các tệp thực thi: biểu tượng, chuỗi, hình ảnh, âm thanh, hộp thoại, menu – tất cả những thứ tạo nên phần trực quan của chương trình Windows của bạn.

Download Heaventools Resource Tuner 2.20

Các tính năng chính

  • Resource Tuner cung cấp một cái nhìn toàn diện về tất cả các tài nguyên ((bitmaps, jpeg, icons, strings, dialogs, PNG, PNG compressed Vista icons, XML, Image Lists, Type Library, version information) trong tệp thực thi được biên dịch và cho phép bạn thực hiện sửa đổi mà không cần biên dịch lại mã nguồn.
  • Làm việc với các tệp PE 32 và 64 bit như .EXE, .DLL, RES nhị phân, Trình điều khiển thiết bị (.SYS, .ACM), Điều khiển ActiveX (.OCX), Thư viện Borland (.DPL và .BPL), XP Visual Kiểu (.MSSTYLES), Tiện ích mở rộng bảng điều khiển (.CPL), Trình bảo vệ màn hình (.SCR) và bất kỳ tệp thực thi win32 nào khác.
  • Trình mở gói UPX tự động . Giờ đây, bạn có thể mở các tệp được nén bằng UPX ngay cả khi không biết rằng: tệp của bạn sẽ được giải nén tự động.
  • Hỗ trợ được cung cấp cho gần như mọi loại tài nguyên có thể tưởng tượng được. Công cụ duy nhất có thể hoạt động với PNG , XML , Danh sách hình ảnh và Thư viện Loại.
  • Tiết kiệm nhiều tài nguyên vào đĩa cùng một lúc. Không còn các tác vụ lặp đi lặp lại thủ công.
  • Tự động tối ưu hóa tài nguyên, kiểm tra lỗi và sửa chữa khi mở tệp.
  • Trình hướng dẫn kê khai ứng dụng chèn tài nguyên kê khai trong các ứng dụng hiện có – một cách dễ dàng để các ứng dụng kế thừa tận dụng giao diện mới cho các kiểu điều khiển phổ biến trên Windows XP và Vista, đồng thời chạy với tư cách Quản trị viên trên Windows 7 hoặc 8.
  • Có thể mở rộng! Hỗ trợ các trình cắm thêm tùy chỉnh để thực hiện bất kỳ quá trình khởi động nào.
  • Bạn có thể điều hướng dễ dàng qua các biểu mẫu Delphi, RCData và các đối tượng cũng như xem nội dung của chúng (Danh sách hình ảnh, Danh sách chuỗi, Glyphs, Bitmap). Có một sự nhấn mạnh rất lớn về việc xem trộm bên trong các ứng dụng và gói Delphi.

——————–Download——————–

Heaventools Resource Tuner 2.20 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*